Turizmde çevreye duyarlı girişimcilik

Yayın Tarihi 23 Aralık 2020

Turizmde çevreye duyarlı girişimcilik

Turizm sektörü gücünü çevre ve çevresel değerlerden alan, çağımızın giderek en önemli sektörlerden birisi haline dönüşen, doğal kaynaklara bağımlı ve girişimcilik seçeneği en zengin olan sektörler arasında yer almaktadır.

Turizm sektörünün çevresel değerler ve kaynaklar olmaksızın varlığını devam ettirmesi düşünülemez. Turizm sektöründe faaliyette bulunan veya bulunmayı düşünen girişimcilerin çevreyi öncelikli olarak ele alması gerekmektedir. Sahip olduğu girişimcilik seçenekleri açısından ve 21. yüzyılın en geniş endüstrisi olması, turizmle ilişkili iş olanakları bakımından turizm faaliyetlerini dünyanın hemen her coğrafyasında görmek mümkündür. Bu düzeyde bir girişimcilik deneyimi imkânı sunan ve ekolojik değerlere son derece bağlı olan bir sektörde çevreye duyarlı olmayan bir işletmecilik ve girişimcilik anlayışının olması düşünülemez. Bu çalışmanın temel amacı, turizm sektöründe potansiyel ve efektif olarak var olan girişimcilik anlayışının çevreye duyarlı bir anlayışla var olmasının gerekliliğini ortaya koymaktır.

Girişimcilik, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik ve sosyal yönde gelişmesini sağlayan en önemli aktiviteler arasında yer almaktadır.

Girişimci, risk üstlenerek üretim faktörlerini bir araya getiren, toplumun ihtiyacı olan mal ve hizmet üretimini gerçekleştiren aksiyonerlerdir. Turizm sektörünün, girişimcilik yetenekleri yüksek olan bir toplumda gelişme ihtimali çok daha yüksektir. Çünkü irili ufaklı birçok iş alanın gelişmesi ile turistlerin ihtiyaçları olan turistik mal ve hizmetlerin üretimi mümkün olabilir.

Dünyada var olan ülkelerin gelişmişliği mukayese edildiğinde, gelişmişlik düzeyinin ciddi anlamda girişimcilik yetenekleri ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Toplumların girişimcilik becerilerinin kültürel değerlerle ilişkili olduğunu savunan görüşler de söz konusudur.

Günümüzde küresel ölçekte yaşanan sosyal, ekonomik ve çevresel alanda hızlı değişim ve gelişimler, çevreci girişimciliği ekonomik ve sosyal kalkınmanın ve gelişmenin temel dinamiği haline getirmiştir.

Uluslararası alanda söz sahibi olmanın ekonomik ve soysal üretim gücüne bağlı olması ve bunun da girişimcilik anlayışının küresel gelişmelere uyumlu olmakla mümkün olması, girişimcilik olgusunun özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli değerleri arasında yer almasına neden olmuştur.

Turizm, çevresel değerlerden en fazla yararlanan ve varlığını önemli ölçüde çevresel değerlere bağlı olarak sürdürmesi gereken ve buna ihtiyaç duyan bir sektördür.

Turizm açısından çevrenin önemini kavrayan ve onunda korunmazsa kaybolduğunu gören ülkeler, çevreye duyarlılığı teşvik etmeye başlamışlar ve turizm işletmeleri de sürdürülebilir turizm için çevre korumayla ilgili önlemleri uygulamaya başlamışlardır.

TURİZM VE ÇEVRE

Çevre, turizm için oldukça değerli bir kaynaktır. Çevresel, sosyal ve kültürel değerler turizmin en çok yararlandığı ve turizmin sürdürülebilirliği açısından önemini koruyan değerlerdirÇevresel, sosyal ve kültürel değerler turizmin en çok yararlandığı ve turizmin sürdürülebilirliği açısından önemini koruyan değerlerdir.

Bu değerler turizmin ortaya çıkışının en önemli nedeni olup, sürdürülebilirliğin en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Turizm ve çevre arasında güçlü bir ilişki vardır. Çünkü turizm, çevre bünyesinde var olan turistik çekiciliğe sahip doğal kaynaklara bağlı olarak gelişim gösterir. Çevresel, doğal ve kültürel ayırt edici özelliklerin her biri turizm için yararlanılması gereken bir özelliktir. Bu nedenle turizmde doğanın ve doğal çekiciliklerin korunması çok önemlidir.

Sürdürülebilir bir turizm için çekici, temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevreye ihtiyaç vardır. Çevre ve turizm etkileşiminde turizmin sürdürülebilirliği ancak çevre kalitesinin sağlanması ve korunması ile mümkün olur. Diğer ekonomik sektörlere kıyasla turizm sektöründe çevrenin çekiciliği, kalitesi ve sürekliliği çok önemlidir.

Doğal ve kültürel kaynakların korunmasının gerekliliği, kapsamlı bir turizm planlamasının da en önemli amaçlarından biridir.

Turizmin kontrolsüz ve taşıma kapasitesinin üzerinde gelişmesi çevre sorunlarının artmasına neden olacak ve hem turistler hem de yörede yaşayan yerli halkın da sorunlar yaşaması kaçınılmaz hale gelecektir.