SGK rapor ödemeleri

Yayın Tarihi 02 Mart 2020

Hastalık, iş kazası, doğum gibi çeşitli nedenlerle sigortalı çalışanlara devlet tarafından ödenen rapor parası, çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Hastalık, iş kazası, doğum gibi çeşitli nedenlerle sigortalı çalışanlara devlet tarafından ödenen rapor parası, çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor.
Sigortalıların rahatsızlanmaları halinde alacakları istirahat raporlarına ilişkin esaslar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39. Maddesi'nde düzenlenmiştir. 
Gelin beraberce SGK rapor ödemelerini inceleyelim...
1 - Rapor parası ne zaman ödenir?
Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.
Rapor parasının ödeneceği tarih, hastalık sebebiyle işe gelmeyen ve rapor almak zorunda kalan sigortalı çalışanların en fazla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerle işe devam edemeyen ve rapor alan vatandaşların maaşlarında belli bir kesinti yaşanır ve daha sonra devlet tarafından yaşanan maaş kesintisi ödenir. 
Rapor parası; hastalık, iş kazası, doğum gibi çeşitli nedenlerle sigortalı çalışanların iş görememezlik raporu alması durumunda devlet tarafından çalışanın hesabına kayıp günleri için yatırılan ücret ile tamamlanır. İşverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılır. 
Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.
2 - Rapor parası almak için şartlar nelerdir?
İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekmektedir. 
Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.
1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. 
3 - Rapor Parası nasıl hesaplanır?
Rapor parasını hesaplamak için öncelikle ilk üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim günü toplanır. Raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. Nedeni rapor parasının raporun ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir, son üç aylık prim gününe bölünür. Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı (-2 gün de hesaplanır) çarpılır. Çıkan sonuç ayakta tedavi olması halinde 2 ile çarpılıp 3’e bölünür ve alacağınız rapor parasını bulmuş olursunuz. 
Rapor parasını e-devlet şifrenizle e-devlet sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
4- İstirahat raporlarında bildim süresi aşılırsa ne olur?
İşçinin istirahat raporu alarak çalışmadığı günlere dair SGK’ya yapılacak bildirim, elektronik ortamda; ‘’Çalışmadığına Dair Bildirim’’ yapılarak bildirilir.
İşçinin istirahatli olduğu sürelere dair bildirimin yasal süresi içinde yapılmaması durumunda, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. İşveren işçinin, çalışmadığına dair bildirimi idari para cezası tebligatını almadan önce yaparsa uygulanacak ceza tutarı asgari ücretin onda birine düşürülmektedir.
Çalışılmadığına dair bildirim girişinden önce, istirahat kullanılan aya ait aylık prim hizmet belgesi verilmemiş ise hesap fişi girişinin de yapılması gerekmektedir.
İş kazası, meslek hastalığı ve analık durumlarına bağlı raporlarda bir gün dahi olsa bildirim yapılması gerekmekte, hastalık nedeniyle kullanılan raporlarda ise üç gün ve üzerinde olması durumunda bildirim yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
5 - Rapor Parası nereden alınır?
Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT’ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye sms gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT’ye giderek rapor parasını alır.
Sonuç olarak; rahatsızlıkları nedeniyle rapor kullanan sigortalıların, işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenleri tarafından yapılmasının  zorunlu oluşu ile, hem sigortalıların mağduriyetleri önlenmiş, hem de çalışmazlık belgesi girişi yapılmaması nedeniyle SGK'da oluşan birikimlerin önüne geçilmiştir.  
SGK raporları ve buna bağlı yapılan ödemeler çok önemlidir.
Takibi işveren ve işgören açısından zaruridir.