Şenlikler ve festivaller

Yayın Tarihi 16 Temmuz 2019

Ülkemizde, Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin toplam sayısı 2019 yılı itibariyle 1397 adettir. Aslında bu sayı çok az. Hele batı ülkeleri ile kıyaslanırsa bu farklılık net görülür. Sadece bir örnek verirsek, Fransa’daki belediye sayısı 36 bin civarındadır. Türkiye de 3215 ten, 1397’ye inmiştir. Bunun siyasal anlamı, merkez yönetiminin güçlendirilmek istenmesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi de bu anlayışın bir ürünüdür.

Ülkemizde, Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin toplam sayısı 2019 yılı itibariyle 1397 adettir. Aslında bu sayı çok az. Hele batı ülkeleri ile kıyaslanırsa bu farklılık net görülür. Sadece bir örnek verirsek, Fransa’daki belediye sayısı 36 bin civarındadır. Türkiye de 3215 ten, 1397’ye inmiştir. Bunun siyasal anlamı, merkez yönetiminin güçlendirilmek istenmesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi de bu anlayışın bir ürünüdür.
Bunları hatırlattıktan sonra içinde bulunduğumuz yaz aylarında, mevcut Belediyelerin kendi yörelerini tanıtmak için çeşitli etkinlikler yapmak istemelerine tanık olmaktayız. Kimi belediyeler, tarımsal üretimlerini, kimi belediyeler turizm konularını, kimi belediyeler de yerel demokrasi uygulamalarını ve emeğin yoğun olduğu yerlerde de bu paralelde şenlikler düzenlerler. Bu düzenlemelerde en önem verilmesi gereken konu tanıtımın iyi yapılması ve o yöre halkının bilinçlendirilmesidir. Şenlikler sadece davul, zurna, mehter takımı, bando, türkü, şarkılarla geçiştirilemez. Kent halkını bilinçlendirmek esas olmalıdır. Dolayısıyla şenliklerin programlarına, konularının uzmanı aydınları çağırmak çok önemlidir. 
1989 – 2002 yıllarında, Belediye Başkanlığı'nı yaptığım Aliağa’da, bu yukarıda söylediklerimi öne çıkararak şenlikler yapmaya çalıştım. Emek - yoğun bir ilçe olması nedeniyle adını da “Emek Şenlikleri” olarak belirlemiştik. En önem verdiğimiz konu, hızlı göç alan bir yer olması nedeniyle, “binalar insanları ayırır, meydanlar birleştirir” sloganını benimsemek ve benimsetmek oldu. Bunu başarabildik mi? Başardığımızı zannediyorum. Zira, gecekonduculuğu kaldırırken, kooperatifleşmeyle, insanca yaşam koşullarına kavuşan göçmenler, bu şenlikler marifetiyle de yerli halkla münasebetlerini, hiçbir kavga -  gürültüye girmeden kardeşçe yaşamanın koşullarını öğrenmişlerdir. 
Nasıl öğrenmesinler ki? İlhan Selçuk, Aziz Nesin, Yakup Kepenek, Mahmut Tali Öngören, Füsun Erbulak, Altan Öğmen, Mehmet Moğoltay, Oktay Ekinci, Tevfik Çavdar, Fevzi Demir, Erdal Atabek gibi aydınlar, Alparslan Işıklı, Özcan Kesgeç, Cevdet Selvi, Mustafa Öztaşkın, Bayram Meral, Mustafa Karadayı, Cengiz Çerezcioğlu gibi sendikacılar, Zülfü Livaneli, Nur Sürer, Zuhal Olcay, Rutkay Aziz, Ataol Behramoğlu gibi sanatçılar, Timur Selçuk, Arif  Sağ, İlhan İrem, Selda Bağcan, Edip Akbayram gibi müziğin üstadları, konferanslar, paneller, sendikal haklar,ülkemize özgü türkü söyleyenler, yazmadıklarım bir tarafa, hepsi ama hepsi Aliağa’daki şenliklere olağanüstü güzellikler katmışlar ve şenliklerin 3. sünde bizi isim değiştirmeye zorlamışlardır. “Emek Şenlikleri” yerine “Emek ve Demokrasi Şenlikleri” ismini koydurmuşlardır.
 Her yıl yoğun ilgi gösterilen bu şenlikler, ne yazık ki bizden sonra yozlaştırılmış, başka bazı isimlerle güya yapılmaya çalışılmış. Ve şimdiler de tümüyle ortadan kaldırılmıştır.
Üzülmemek elde değil.