Savaştan barış yaratan adam

Yayın Tarihi 12 Kasım 2019

Bazı olaylar insana derin acı verir. Zaman her şeyin ilacıdır unutulur denir. Oysa bazı olaylar vardır ki unutmak şöyle dursun her gün eksikliğini yüreğimizde hissetmeye ve bütün hasretiyle yaşamaya devam ederiz. İşte 10 Kasımlar da bizim için böyledir.

Bazı olaylar insana derin acı verir. Zaman her şeyin ilacıdır unutulur denir. Oysa bazı olaylar vardır ki unutmak şöyle dursun her gün eksikliğini yüreğimizde hissetmeye ve bütün hasretiyle yaşamaya devam ederiz. İşte 10 Kasımlar da bizim için böyledir.
Tarih 10 Kasım 1938 Türk milletine insanlığa ve medeniyete hizmet etmiş olan savaştan barış yaratan büyük insan Atatürk dünyaya gözlerini kapatır. Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in çocukları 15 yaşında yetim kaldı. Tabii ki Türk Milletinin bu acı haber karşısında Ata’sı için ağlaması yas tutması belli ölçüde doğal karşılanabilir. Ama esas olan yabancı devletlerin başkanlarının düşüncelerini açık açık beyan etmeleridir. 
Mesela dönemin Alman Cumhurbaşkanı: “Bütün dünya 10 Kasım’da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı onun diplomatik dehasının bir eseridir.”,
Alman generallerinden Liman Von Sanders: “Mustafa Kemal sorumluluk yüklenmekten korkmayan doğuştan bir şef idi. Onun azmine tam olarak güvenebilirim.”,
Avusturya Devlet yöneticisi: “Atatürk büyük düşüncelerin adamı bir devlet mimarıydı. Atatürk öyle bir insandır ki hayali değildir, istediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.”, Belçika’nın eski Ankara Büyükelçisi ise, “Ankara’da bulunduğum zaman güneşe bakar fakat bu güneşi ufukta değil, Çankaya’da görürdüm. Samimiyetle diyebilirim ki hakiki güneş Çankaya’daki güneştir. Atatürk’ün acı kaybı dünya için büyük bir kayıptır. Onun yüksek deha ve azimkar karakterine karşı büyük bir hayranlık besleyen Belçika Kralı eylemde de göstermek için beni bu büyük insanın cenaze töreninde bulunmaya memur etti.”,  
Afgan Kralı Emanullahhan: “Ona saygı görevini yapabilmek için İstanbul’a geldim. Büyük arkadaşımın tabutu önünde durdum, eğildim, ağladım. Acım Türk Milletinin acısı kadar büyüktür.”  demiştir. Ve devamla, “O büyük insan yalnız Türkiye için değil doğu milletleri için de en büyük önderdir.” ifadelerini kullanmıştır
Fransız Başbakanı Briant: “Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve onun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik.”,  
Mahatma Gandi: “Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar tanrıyı da İngiliz’in yanında zannediyordum” demiştir. 
Ya İngiltere Başbakanı Churcill: “ Savaşta Türkiye’yi kurtaran savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnızca yurdu için değil Avrupa için de en büyük kayıptır.” ifadelerini kullanmıştır.
İşte 81 yıl önce böylesi bir liderimiz vardı. Bizi ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda çağdaş ülkeler düzeyine çıkarma gayreti içerisindeydi. Ancak ömrü yetmedi ve biz de ülke olarak onun açtığı yoldan yürüyemedik. Yine de onun emanet ettiği gençlik umudumuzdur.