Personel seçme ve işe yerleştirme

Yayın Tarihi 24 Haziran 2019

Doğru zamanda doğru yerde bulunduğunda en güçlü kaynaktır insan...

Doğru zamanda doğru yerde bulunduğunda en güçlü kaynaktır insan...
İş yaşamında da her göreve uygun, yüksek performans gösterebilecek ve gelişme niteliklerine sahip personelin getirilmesi amacı ile personel seçimi ve yerleştirilmesi kurumların en önemli faaliyetlerindendir.
Özellikle yeni kurulan firmalarda her görev için, faaliyetini sürdüren firmalarda ise; iş değişiklikleri, yeni departman açılması, yeni görevler, genişletme, mevcut görevlerden ayrılmalar nedeni ile personel seçimi büyük önem arz eder.
Bu nedenlerle de personel seçiminin doğruluğu işletmenin başarısı, doğru yerde, doğru zamanda, doğru insan kaynağına sahip olması ile paralel ilerlemektedir. 
Günümüzde işletmeler rekabeti seven, stratejik düşünebilen, teknolojiye hızla ayak uyduran eğitimli, üstün performans gösterme konusunda istekli adayları kadrosuna dahil etmek için büyük bir gayret içerisindeler.
İşletmelerin büyük bir zamanını alan bu seçme yerleştirme süreçleri IK birimlerince titizlikle gerçekleştirilmektedir.
Seçme ve yerleştirme öncesi yapılacak hazılıklar, personel seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, seçim yöntemleri ve karar verme aşamaları bu sürecin ne kadar önemli ve maliyetli olduğunu bizlere göstermektedir.
Seçme ve Yerleştirme süreci öncesi hazırlıklar, ilan yönetimi, aday havuzu tarama yönetimi gibi başlıklar sonrası en büyük soru şudur:
Biz kimi arıyoruz?
Ve hemen ardından ikinci soru:
Aranan personelin yetkinlikleri neler olmalıdır?
Bu iki sorunun cevabı İnsan Kaynakları Yönetimi'nin olmazsa olmazlarındandır.
Bir IK personelinin hafızasına not etmesi gereken diğer bir husus da; IK süreçleri işletmeleri ve personeli bir araya getiren ortak değerlerin varlığıdır. 
Bu değerler işletmeler ve çalışan için bir bütün olmanın aracıdır. 
Bu büyük pastanın harcını işletmeler, personel, sermaye, yetenek, örgütsel bağlılık, yetkiler, planlama, hiyerarşi, roller ve şu an akla gelmeyen pek çok unsurla IK yapılanmasının en büyük temsilcileri oluşturur. 
Ayrıca var olan bu ortak değerlerin çokluğu da örgütsel bütünlüğünün teminatıdır.
Bu pastanın üzerindeki mumlar da doğru işe doğru insan alabilmekten geçmektedir.
Bu çok önemli bir konudur. 
Adam kayırmacı, liyakatten uzak seçimler IK süreçlerine zarar vermektedir
Sadece işe değil, işletme kültürüne de uyum aranmalıdır. Bir bakıma işe değil işletmeye eleman alındığı unutulmamalıdır. İşe alınacak kişinin firmanın sosyal dokusuna ve kan grubuna uyumu, en az iş-kişi uygunluğu kadar önem taşımaktadır.
Dediğim gibi seçme ve yerleştirme sürecinde olduğu gibi her konuda İnsan Kaynakları'nın en önemli görevi bu mumları muhafaza etmektir.