Performans değerlendirmenin önemi

Yayın Tarihi 13 Mayıs 2019

Performans değerlendirme; bir çalışanın potansiyelinin, yeteneklerinin, işteki davranışlarının ve işle ilgili tüm niteliklerinin diğer çalışanlarla karşılaştırılarak ölçümlenmesidir. Diğer bir tanımla birey, ekip ve kurum faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan, periyodik değerlendirmeleri kapsayan bir insan kaynakları faaliyetidir.Değerlendirme genel olarak kimin yükseltileceği, kimin nereye atanacağı, kime ne kadar maaş artışı yapılacağı veya kimin eğitime gönderileceği gibi kararlara temel oluşturur. Yeni yeni elemanlara geri bildirim verme, eleman geliştirme, insan kaynaklarını planlama gibi farklı amaçlar içinde kullanılmaya başlanmıştır. Performans değerlendirme sistematik, adil, düzenli yapılması gereken bir işlemdir.Günümüzde bu kavram  işe alımdan işten çıkış sürecine kadar insan kaynaklarının tüm işlevlerinde etkin haldedir.Aslında çalışanların performansının takibini ve geribildirimler ışığında geliştirilmesini sağlayan bir uygulamadır. Geribildirim ışığında olması sorunu tespit eden değil, aynı zamanda sorunu çözen konumda olmasını sağlamıştır. Günümüzün rekabetçi ortamında birçok örgüt, performans değerlendirmeyi nitelikli çalışanları örgüte çekmek, iş doyumu ile verimliliği arttırmak için stratejik bir araç olarak kullanmakta, değerlemeyi birçok yönetsel karara temel olarak almaktadırlar.Çalışanlar ise performans değerlendirmeyle en sık olarak işten çıkış sürecinde karşılaşırlar.İşe alımdan sonra deneme sürecinde ve işten çıkışta çıkış sebebini oluşturan “performans” bu sebeple çalışanlar için hayati önem taşımaktadır.Çalışanların işten çıkmalarını sağlayabilecek ölçüde olan ve bu denli öneme sahip bir uygulamanın şirketler için de önemi büyüktür.İş yaşamında çalışanların rekabet içerisinde olması ve kazanç amacıyla rekabete girmeleri iş yaşamı ve toplumsal yaşamda sosyal negatif etkiye yer vermeyecek şekilde sürdürülmesi kabul edilebilir bir durumdur. Bu durum çalışanların yanında şirketin hedeflerine ulaşılabilirliğinde de önemli bir artış sağlayacaktır.  Bu nedenle değerlendirme süreçleri düzenli olarak yapılmalı ve belirli periyodlarla tekrarlanmalıdır. Böylelikle işletmeler birçok şeyi önceden fark ederek gerekli önlemleri alabilir ve sürprizlerini azaltmış olur. Unutulmamalı ki performans değerlendirmesi; bir disiplin aracı, çalışanın kişiliğine yapılan saldırı ya da yargı aracı, ücret pazarlığı veya çalışandan saklanan bir doküman değildir. Performans değerlendirme çalışanların refahı ve statülerinde büyük çapta değişiklik yaratabileceğinden çalışanlar için oldukça önem taşımaktadır.