Part - Time çalışma

Yayın Tarihi 02 Eylül 2019

Part-Time çalışma, çalışma mevzuatımızda 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile yasal dayanağa kavuşmuştur.

Part-Time çalışma, çalışma mevzuatımızda 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile yasal dayanağa kavuşmuştur.

Son yıllarda artan işgücü ihtiyacını karşılamak için birçok sektör az maliyetli olması nedeniyle de Part-Time çalışan tercih etmektedir.

İşte çalışma hayatında en çok hakkında bilinmezi olan konulardan biri de Part-Time çalışanlar ve hakları olsa gerek.

Neden mi?

Part-Time çalışan normal süreli çalışana göre daha az çalışıyor o yüzden.

Part-Time çalışma nedir?

Part - Time çalışma diğer adıyla Kısmi Süreli çalışma; 4857 sayılı iş kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere tam süreli iş sözleşmesi ile belirlenen emsal çalışma süresinin 2/3 oranına kadar yapılan çalışmadır.

Yani normal bir çalışan haftalık 45 saatlik çalışma yapıyorsa Part-Time çalışan birinin çalışma süresi haftalık 30 saati geçmemelidir.

Ücretleri de bu çalışma durumuna göre olmaktadır.

Part time çalışanlar ile ilgili bir diğer detay da işverenin SGK’ya eksik gün bildirimi yapması zorunluluğudur.

Tam zamanlı çalışan işçilerin ay içerisinde çalışmadığı ya da ücretsiz izinli olduğu günlerin bildirilmesi zorunluluğu part time işçiler için de geçerlidir.

Buna göre işveren tarafından her ayın 23’ü gece saat 23:59’a kadar SGK sisteminden yapılan bildirgede part time çalışanların da neden eksik çalıştığı belirtilmelidir.

Part-Time iş sözleşmelerinin her ay gönderilmesine gerek yoktur. Part-Time çalışanların belgelerinin SGK’ya bir kez ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

Peki Part-Time çalışanların yıllık izin hakkı var mı?

İş kanununun 53. maddesinin 1. fıkrasında “işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde çalışanlar Part-Time çalışan ya da tam süreli çalışan diye ayrılmamıştır.

Bu nedenle Part-Time çalışma yapanlar da işe giriş tarihinden 1 yıl sonra yıllık izne hak kazanırlar. Bir yıldan az süren işlerde çalışanlara kanunun ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Part-Time çalışana yıllık izin ücreti ödenir mi?

Part-Time çalışan iş yerinde en az 1 yıl çalıştıysa ve yıllık iznini kullanamadan çalıştığı yerden ayrılmak durumunda kaldıysa, işveren çalışanın işten ayrılması durumunda yıllık izine denk gelen tutarı çalışana ücret olarak ödemek zorundadır.

Bu ödeme yine sözleşmeye göre 14 işgününde kaç günlük çalışacaksa o kadar gün/saat için ödeme yapılır.

Ayrıca Part-Time çalışanlar, ihbar ve kıdem tazminatı bakımından da normal çalışanlarla aynı haklara sahiptir.

Sonuç olarak gerek iş mevzuatı, gerekse sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın 2/3 oranına kadar yapılan çalışmalar Part-Time çalışma olarak kabul edildiğinden, Part-Time iş sözleşmesiyle çalışanların azami haftalık çalışma sürelerine ve SGK bildirimlerinde de azami aylık 20 prim gün sayısı kuralının aşılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.