Oryantasyon süreci

Yayın Tarihi 17 Haziran 2019

Oryantasyon; yönlendirme, kılavuzluk etme anlamlarını taşıyan ve Fransızca "Orientation" kelimesinin Türkçe söylenişidir.

Oryantasyonun tanımıyla başlayalım istedim bugünkü yazıma.

Oryantasyon; yönlendirme, kılavuzluk etme anlamlarını taşıyan ve Fransızca "Orientation" kelimesinin Türkçe söylenişidir.
Oryantasyon da amaç işe yeni başlayan çalışanların işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel ve bedensel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissinin oluşması, işe ve kuruma uyumlarının sağlanmasıdır.
Aynı zamanda çalışanın aktarılan bilgilere uyup uymadığı denetlenerek, sorular sorularak, hataları düzeltilerek hem işi öğrenmesi hem de eğitilmesi amaçlanır.
Bu nedenle işletmelerde mevcut düzenin devamı, kurumsal hafızanın korunması ve gelişim için oryantasyon eğitimleri çok önemlidir.
Bu süreci doğru şekilde atlatamayan birçok çalışan ne yazık ki ilk iş gününü boş oturarak, yöneticileri merak ederek, öğle yemeğine çıkmak için davet bekleyerek veya tuvaletin yerini öğrenmek için bir çalışandan sıcak bir bakışla karşılaşmak umuduyla geçirir.
İnanın günümüz dünyasında günlerce masası ve sandalyesi olsun diye bekleyen mağdur çalışanlar vardır.
İşe alım sonrasında çalışan kurumun kendisine değer verdiğini hissedemiyor, sosyal birliktelik sağlayamıyor, kurumun bir parçası haline geldiğini hissetmiyorsa bunun tek nedeni başarılı bir oryantasyon programının uygulanamıyor olmasıdır.
Oryantasyon eğitiminin önemini kavrayamayan bu tür işletmeler işe alım sürecini başarıyla atlatmalarına rağmen çalışanın kısa zamanda işten ayrılmasına engel olamamakta, malesef ki boşalan pozisyonu doldurmak için tekrar zaman, para ve emek maliyetine katlanmak zorunda kalmaktadır.
Böylece personel devir hızını yükseltmiş olmaktadırlar.
Bu açıdan baktığımızda karşımıza iki soru çıkmaktadır:
1- İşe alımı gerçekleştirmek mi zor?
2-Yoksa oryantasyon sonrası çalışanın işe bağlılığını sağlamak mı zor?
"Elbette ki oryantasyon programının başarılı olabilmesi" diyenleri duyar gibiyim...
İşte bu nedenle insan kaynakları bölümüne çok fazla sorumluluk düşmektedir.
İnsan Kaynakları, yeni çalışanın oryantasyon eğitimi öncesinde beklentilerini öğrenmeli, sonrasında beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı değerlendirerek gerekirse yeni düzenlemeler yapmalıdır.
İnsan Kaynakları, oryantasyon eğitiminin etkinliğini ölçmek için yeni çalışanın oryantasyon eğitimini ve sorumlusunu, oryantasyon sorumlusunun da yeni çalışanı değerlendirdiği bir süreci tasarlamalıdır.
Alınan sonuçları mutlaka ölçmeli, raporlamalı ve gerekli iyileştirmeleri yapmalıdır.
Oryantasyon kapsamındaki işlerin getireceği iş yükü nedeniyle insan kaynakları departmanında oryantasyondan sorumlu bir çalışan mutlaka bulundurmalıdır.
Oryantasyon süreci bireyler arası etkili iletişimin güçlendirilmesi ve organizasyon içi grup dinamiğini etkili kılması nedeniyle çok önemlidir.
Çalışana işletme kültürünü sevdirmek, bağlılığını sağlamak ve başarıya giden yolun bir bütün halinde olmakla gerçekleştiğine inandırmanın ilk basamağıdır oryantasyon süreci...
Unutmayalım ki "Bireysel başarı maç kazandırır lakin ekip başarısı şampiyon yapar"
O yüzden yeni işe başlayan çalışanın ekibe en iyi şekilde uyum sağlayabilmesinin yegane yolu oryantasyon eğitimidir.