Normal? Anormal?

Yayın Tarihi 24 Haziran 2020

Normal ve anormal kavramları psikolojik açıdan davranışlarla alakalıdır. Kurallara uygunluk anlamına gelen normal kavramı, çoğunluğun benimsediği davranış kalıplarına uyma biçiminde olabildiği gibi istatistik ortalamanın içinde yer almak şeklinde de olabilir.

Normal ve anormal kavramları psikolojik açıdan davranışlarla alakalıdır.

Kurallara uygunluk anlamına gelen normal kavramı, çoğunluğun benimsediği davranış kalıplarına uyma biçiminde olabildiği gibi istatistik ortalamanın içinde yer almak şeklinde de olabilir.

Anormallik kavramı ise az görülen değerdir ve normalden istenmeyen olumsuz yönde uzaklaşmayı ifade eder.

Örneğin, X kişisinin zekâsı normal dediğimizde belirtmek istediğimiz X' in zekâsının çoğunluğa göre ortalama durumda, yani 100-110 arası değerlerde olduğudur. Zekâ seviyesi, ortalamanın üstünde olduğunda (130-150 gibi) X kişisi anormal kabul edilmezken, normalin altında (40-50 arası) olduğunda ise istenmeyen bir durum söz konusu olduğu için anormal kabul edilir.

Anormallikten bahsedersek, saygıdeğer, aklı başında, mükemmel insan diye tanıdığımız pek çok insanın aslında normal kabul edilmesi hiç mümkün olmayan davranışları olabiliyor, fakat bunlar hiç açığa çıkmadığı için bilinmiyor.

Fetişistlerin çok azı psikoloğa gelir, neden mi? Çünkü ayakkabılar bu durumdan yakınamaz da ondan. Adamın sahip olduğu onlarca kadın ayakkabısı vardır, onlara sarılır uyur ya da müstehcen şeyler yapar ama bunu kimse bilemez.

Normallik/anormallik kavramı insanların anlamlı davranışlar, düşünceler, duygular gösterip göstermediklerinde aranmalıdır.

Psikolojide hangi davranışların normal, hangilerinin anormal olduğunun tanımını yapmak esasında güçtür. Alışılagelen, yer, zaman, durum ve kurala uygun olan davranış normal, olmayan ise anormal davranış olarak kabul edilir.

Toplum normlarından aşırı sapma olarak değerlendirilen intihar, cinayet, cinsel saldırı gibi normal dışı davranışlar ruhsal bozuklukların belirtisidir ancak her anormal davranış ruhsal bozuklukların belirtisi sayılmaz.

Normal dışı davranışların bazısı olağan dışı nitelikler taşır bazıları ise sadece kişinin yaşamı süresince karşılaştığı zorluklarla etkin bir biçimde baş edebilmesini engeller.

Toplumdan topluma ve aynı toplumda zamanla değişme özelliğine sahip olan normal ve anormal davranış kavramını belirleyen birtakım kriterler söz konusudur;

  • Hiçbir davranış tek başına ele alındığında anormal değildir. Anormallik belirli bir sosyal ortamın içinde anlam kazanır. Mesele bu davranışların yanlış yerde yapılmasıdır. Örneğin, insan isterse evde takla da atabilir yüksek sesle şarkı da söyleyebilir ancak aynı davranışları bankada yaparsa diğerleri tarafından kaçık veya deli olarak nitelendirilir.

  • Aynı kurallar değişik kültürlerdeki farklı davranışlar için de geçerlidir. Bir kültür için normal ve onaylanan davranış, diğer bir kültür için uygunsuz ve kabul görmeyen davranış olabilir. Değer yargıları toplumdan topluma, çağdan çağa büyük değişmeler gösterdiği için “anormal” olanın tanımını yapmak zordur.

  • Normal ve anormal davranışı ayırt ederken o davranışın niceliği ve niteliği de önemlidir. Kişinin herkes tarafından yapılan bir davranışı sürekli yapması (günde 30 kere selfie çekmek gibi) ya da hiç yapmaması da (hiç gülmemek veya hiç uyumamak gibi) anormal sayılabilir.

İnsanın görüşü, tutumu, değer yargıları, davranışları çeşitli nedenlerden ötürü değişebilir. Bugün normal hareketlerde bulunan bir kimsenin, yarın anormal bir davranışta bulunmayacağı söylenemez. Psikologlar, normal ile anormali, “bazen ve çoğunlukla” belirteçleri ile birbirinden ayırırlar. Örneğin, normal bir insanın "bazen" diğer insanlarla ilişkileri ve iletişimi bozulurken, anormal insanın "çoğunlukla" bozulur...

Sonuç olarak normal olanla anormal olan arasında karar vermek uzmanların işi olsa da davranışları ve tepkileri toplumsal beklentileri karşılamayan insanlara anormal etiketi kolaylıkla yapıştırılmaktadır.