Metal işçisi yorgun, üzgün ve borçlu

Yayın Tarihi 17 Ocak 2018

Metal işçisi yorgun, üzgün ve borçlu

Metal sektöründe 130 bini aşkın işçiyi kapsayacak toplu iş sözleşmelerinde uzlaşmaya bir türlü varılamıyor.

Patron Sendikası MESS’in yeni açıkladığı yüzde 6,4’lük zam ve 3 yıllık sözleşme dayatmasına karşı 'Cuma yürüyüşleri' ne devam eden işçilerde ise bıçak kemiğe dayandı.

MESS’in teklifini ‘ciddiyetsiz’ olarak nitelendiren sendikalar grev kararı alacaklarını duyurdu.

Grev, sendikalı işçinin hak mücadelesinde elindeki en etkili araçtır.

Bu aracı yasaların çerçevesinde ve sendikal yapı içerisinde kullanabilir. Bir çeşit işçinin, işverene yaptırımıdır.

Toplu sözleşme ve grev, devletin işverenleri koruması gereken bir “tehdit” değil, işçilerin büyük tarihsel mücadeleleriyle kazanılan ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası konvansiyonlarla, özellikle BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleriyle korumayı taahhüt ettiği evrensel bir haktır.

Misyon ve vizyonu çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatleri korumak ve bunları sürekli kılmak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı neden işçi haklarını koruyacak bir çalışma yapmamaktadır anlaşılır gibi değil.

2016’nın son haftası ile 2017’nin ilk haftasında Birleşik Metal İşçilerini temsil eden 1000’i aşkın metal işçisi ile yapılan ve 981’i geçerli kabul edilen bir anket çalışmasının sonuçları tam bir hayal kırıklığı.

Metal işçisinin yüzde 85’i borçlu.

Hatta yüzde 48’i tatilde köyüne bile gidemiyor.

Çalışmaya göre, işçilerin yaklaşık yarısı yıllık izinlerini ya da tatillerini yüzde 48 gibi yüksek bir oranla evde geçiriyor.

Tatil için tercih edilen en büyük ikinci seçenek de yüzde 43 ile memlekete gitmek.

Büyümeye en çok katkı yapan işçilerin yalnız yüzde 11’i bir tatil beldesine giderek tatil yapıyor.

Sendika üyesi işçilerin yüzde 6’sı 100 bin lira ve üzerinde borca sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 11’i 50 binden 100 bine kadar, yüzde 12’si 30 binden 50 bin TL’ye kadar borca sahip olduğunu belirtiyor.

İşçilerin üçte birinin borcu 10 bin lira ile 30 bin lira arasında.

Borçluluk düzeyi medeni duruma göre değişiyot.

Evli olanlarda borçluluk düzeyi ortalama 34 bin lirayı bulurken, bekâr olanların ortalama borcu 21 bin lira civarında kalıyor. Bunun temel nedenlerinden biri konut kredisi borcu olanların yüzde 91’inin evli olması.

İşçilerin yüzde 93’i borçların kendilerini zorladığını ifade ediyor.

Metal işçilerinin ağırlığını oluşturan evli otomotiv işçilerinin hiçbiri, bekârların da çoğunluğu krediyle bile otomobil alamıyor.

En sık borçlanma yüzde 43 ile kredi kartına, yüzde 42 ile tüketici kredisine ve yüzde 32 de kişisel borçlara yapılıyor. İşte bu nedenlerden dolayı metal işçisi artık nefes almak istiyor. OHAL koşullarında çeşitli toplum kesimlerinin kitlesel eylemlerinin büyük ölçüde baskılandığı, emek mücadelesine yakın duran kesimlerin eylem alanlarının olağanüstü sınırlandığı dikkate alındığında, metal işçilerinin bu mücadelelerini destekliyor ve haklı direnişleri karşısında şans diliyorum.