Melek sermayenin işleyişi

Yayın Tarihi 13 Ocak 2021

Melek sermayenin işleyişi

Sistem temel olarak fikir sahibi girişimci ile sermaye sahibi yatırımcı olmak üzere iki aktörden oluşmaktadır.

Yatırımcı ile girişimciyi buluşturan temel amaç girişimcinin ihtiyaç duyduğu sermaye iken, yatırımcının da ihtiyaç duyduğu iş fikrinin getirisidir.

Yatırım işlemi yatırımcıdan yatırımcıya değişiklik göstermekle beraber bazı adımlar içermektedir. Aynı zamanda yatırım yapılacak iş de bu adımlarda farklılıklar göstermektedir. Fakat genel olarak bu adımlar aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir

- Yatırımcı için referans almak,

- Yatırımcı ile ilk iletişim,

- Uygulama ile ilgili bir özet göndermek,

- Sonraki aramayı yapmak ve ilk görüşme tarihini ayarlamak,

- Potansiyel yatırımcıya sunum yapmak,

- İş planını gözden geçirmek için yatırımcıya müsaade etmek,

- Zaman çizelgesi planlama,

- Gerekli çalışma işlemleri üzerinde durmak,

- İşi onaylamak,

- Son zaman çizelgesini ve çizelgeye paralel çalışma işlemlerini onaylamak,

- Aşamaları bitirmek.


Melek Yatırımcı Bulma Yolları
 

Melek yatırımcı bulmada kullanılan yolların başında genellikle aşağıdaki yollar kullanılmaktadır.

Bu yollar sadece melek yatırımcı bulmak için değil ayrıca melek yatırımcıların iş fikri bulmalarında da işe yaramaktadır.
 

1. Melek Gruplar

Dünya üzerinde birçok melek grup yer almaktadır. Bu melek gruplar birçok melek yatırımcının bir araya gelerek örgütlenmesiyle oluşan gruplardır. Dünya çapında bu grupların sayısı her geçen yıl artmaktadır.

 

İş meleği grupları genellikle yereldir ve kâr amacı gütmeyen gruplardır. Bu tip gruplar; denetim ağları, ticaret odaları, girişimci grupları ve diğer benzer organlarla bağlantılar kurarak, işbirlikleri de yaratabilir

2. Yatırım Oturumları

Birçok ülkede yatırım oturumları düzenlenmektedir ve bu oturumlarda genç firmalardan

bahsedilebilmektedir. Ayrıca bu oturumlarda konuşmacılar kısa ve bilgilendirici konuşmalar yaparak firmaları yatırımcılara sunarlar. Bu oturumlar aynı alanla ilgilenen insanları bir araya getirerek, bu alanlarda yatırım yapmak isteyen ve yatırımcı arayan iş sahiplerinin buluşmasını da sağlarlar.


3. Ticari Dergiler

Bu tür dergilerde başarılı şirketler ve kişisel başarı hikâyeleri bulunabileceği gibi melek yatırımcıları da bulmak mümkündür. Yatırım yapmaya gönüllü başarılı yatırımcılara bu dergilerde rastlanıldığında direkt olarak arama yapmak yerine bu yatırımcılar için yine güvenilir referanslar bulmak gerekmektedir. Ayrıca bu dergilerde melek grupları hakkında makalelere ulaşmakta mümkündür.

Melek Yatırımcılar Tarafından Yapılan Bazı Hatalar

1- Yatırımcı, yapılan görüşmede teklifi kaçırmamak ister gibi acele karar verebilir.
2- Yapacağı yatırımı bulmak ve değerlendirmek için fazla para ve zaman harcayabilirler ve

görüşmelerde sadece bu maliyetleri telafi etmeyi düşünebilirler.
3- Yatırımcı ve girişimci egolarına yenik düşerek bir savaşın içine girebilirler ve bunun sonucu

faydalı bir anlaşma yapmaktan daha önemli bir hal alabilir.
4- Yatırımcı, risklerin üzerinde gereğinden fazla durarak yapıcı olmayan bir önyargıyla görüşmenin olumlu sonuçlarını göremeyebilir.

5- Yatırımcılar, Girişimcilere karşı fazlasıyla iyi sonuçlanacak bir anlaşma olacakmış gibi gerçekçi olmayan bir tavır takınabilirler. Bu durum girişimciyi soğutabilir.
6- Sadece anlaşmayı düşünerek, girişimcinin işle ilgili şartlara olan reaksiyonuna ve girişimcinin davranışlarına da dikkat etmesi gerektiğini unutabilir

7- Belli sonuçlar alabilmek için anlamsız zaman dilimleri ayarlayabilirler. Örneğin, projenin

bitirilmesi için olamayacak kadar kısa zaman tanınması

8- Görüşme yapılırken ilgilenmiyormuş gibi yanlış anlaşılacak şekilde durabilirler.

Melek Yatırımların Avantajları
Melek yatırımların avantajlarını on başlık altında toplayabiliriz.

1. İş melekleri küçük boyutlu yatırımları tercih ederler,

2. Melek yatırımcılar genelde yolun başındaki veya ilk evrelerindeki yatırımları desteklerler,

3. İş melekleri hemen hemen her sektöre yatırım yaparlar,

4. Melek yatırımcılar, finansal kararlarda daha esnektirler,

5. Melek yatırımcıların sağladığı fonlar fiyatları yükseltmez,

6. Çoğu iş meleği katma değer yatırımcılardır. Yatırım yaptıkları şirketi geliştirerek kendi başına yatırım yapabilen şirket haline dönüştürürler,

7. Pazarı daha geniş bir coğrafik alana yayılmıştır. İş melekleri sadece bir ana finansal merkezde

değil, her yerde bulunabilir,

8. Melek yatırımcılardan sağlanan para kaldıraç etkisine sahiptir,

9. Melek yatırımcılar, yatırımlarının yanı sıra kredi imkânı da sağlarlar,

10. Teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya isteklidirler.
Yukarıda saydıklarımıza ek olarak, melek yatırımcıların ülkelerin gelişimine olan katkılarından da bahsetmek gerekmektedir. Melek sermaye iş fikirlerini gerçeğe dönüştürerek ve projelerin büyümesini sağlayarak girişimciliğin gelişmesini sağlar. Bu durumda ekonomi olumlu şekilde etkilenmektedir. Yeni firmalar açılarak hem ülkede ki girişimci sayısı yükselmektedir, hem de yeni istihdamlar çoğalacaktır. Böylelikle işsizliğin büyük ölçüde azalması sağlanacaktır. Ayrıca melek yatırımcılar yeni projelere ve teknolojilere hevesli yatırımcılar oldukları için yeni sektörlerin gelişmesine ve ülkenin hazır buluşları tüketen değil de buluşlar yapan ve bunları satan bir ülke olması açısından da önem arz etmektedir.