Melek sermaye ve diğer finansman teknikleri

Yayın Tarihi 20 Ocak 2021

Melek sermaye ve diğer finansman teknikleri

Girişimcilerin finansman sorunlarını çözebilmeleri için birçok finansman çeşidi mevcuttur. Bu finansman çeşitlerinin başında melek sermayeye uygulamada en çok benzeyen yöntem olan risk sermayesi gelmektedir.

Risk sermayesinin yanında banka kredileri, eş – dost finansmanı, özel sermaye fonları ve kamu fonları gibi daha birçok finansman yöntemi mevcuttur. Fakat risk sermayesinin aşırı benzerliğinden dolayı olaya açıklık getirilmesi açısından en fazla risk sermayesi üzerinde durmamız gerekmektedir.

Girişimcilerin, melek yatırımcılara ihtiyaç duymalarının arkasında iki temel neden yatmaktadır. Birincisi, yatırım yaptıkları işlerin ihtiyaç duyduğu özsermaye miktarı, diğer yatırım araçları tarafından genellikle karşılanmıyor olmasıdır. İkincisi, yenilikçi bir iş fikri olan girişimciler, melek yatırımcıların sahip oldukları sektörel tecrübe ve ilişki ağına sahip değildirler.

MELEK SERMAYE VE RİSK SERMAYESİ
Rrisk sermayesi ile ilgili olarak birçok tanım bulunmaktadır. Finansman ya da proje için sermaye arayan girişimcilerle, yeni fikirler ve risk almaya hazır sermayedarların buluşması risk sermayesi olarak tanımlanabilir.

Aynı zamanda, dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimi olarak da tanımlanabilir

Melek sermaye ve risk sermayesi genel olarak birbirine çok benzemektedir. Ancak aralarında çok önemli farklar vardır. Bu farklar kolaylıkla fark edilebilmektedir.

MELEK YATIRIMCI

Kendi sermayesini kullanır.

Yatırımda kullanacağı sermaye miktarı azdır

Yatırımları amatör ruhla yapar

Yatırımın karar sürecine katılır

Daha fazla risk alır

Araştırma ve değerlendirme süreci kısadır.

 

RİSK SERMAYEDARI

Kendilerine yatırılan bireysel ve kurumsal fonları kullanır.

Yatırımda kullanacağı sermaye miktarı çoktur

Yatırımları profesyonelce ve yüksek getiri amacı ile yapar

Stratejik denetimlerde bulunur

Daha az risk alır

Değerlendirme ve Araştırma süreci uzundur.

Risk sermayedarları melek yatırımcılara göre biraz daha profesyonel bir ruha sahiptir. Risk sermayedarları bir fon yaratırlar ve o fonun profesyonel yöneticileri tarafından fonun yatırım koşullarına uygun fırsatlar aranır. Melek yatırımcılar ise kendilerine uygun yatırım fırsatları ararlar.
 

Melek yatırımcılar da risk sermayedarları gibi yönetim kuruluna katılabilirler ancak risk sermayedarları kadar kontrol talep etmemektedirler. Ayrıca, kâr açısından da risk sermayedarları kadar aceleci değildirler. Her ikisi de yüksek kâr hedeflemesine rağmen melek yatırımcılar yatırımın geri dönüşü için daha uzun süre beklemeyi göze alabilirler.

Risk sermayedarı olabilmek için asgari 1-2 milyon dolar gerekmektedir. Melek yatırımcılar ise 10 bin TL gibi daha az sermaye gerektiren yatırımlara girebilmektedirler. Yatırım deneyimlerine bakıldığında risk sermayedarları melek yatırımcılara göre daha aktiftir ve yatırım sayısı daha fazladır.