Kurum içi iletişimin önemi

Yayın Tarihi 03 Şubat 2020

Günümüz dünyası Sanayi Devri’nin ilk dönemlerdeki “üretim odaklı çalışma” prensibinden 2000'li yıllarda personelini düşünen  “insan odaklı çalışma” anlayışına büyük bir adım attı diyebiliriz. Şu da bir gerçek ki: işveren başarılı şirketler arasında yer almak istiyorsa odağına insanı koymak zorunda zaten! 

Günümüz dünyası Sanayi Devri’nin ilk dönemlerdeki “üretim odaklı çalışma” prensibinden 2000'li yıllarda personelini düşünen  “insan odaklı çalışma” anlayışına büyük bir adım attı diyebiliriz.
Şu da bir gerçek ki: işveren başarılı şirketler arasında yer almak istiyorsa odağına insanı koymak zorunda zaten! 
Bu odak ise çalışan bağlılığı, motivasyon, iletişim ve performans yönetimi gibi kriterlerden geçiyor. Bu da kurum içi iletişimin ne denli önemli olduğunu gösteriyor bizlere..
Peki kurum içi iletişim nedir? Neden önemlidir?
Lakin ilk olarak "iletişim nedir?" onu tanımlayalım isterim.
Türk Dil Kurumu'nun iletişim tanımı şöyledir:
"Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme"
Kurum içi iletişim ise içinde tüm yönetsel faaliyetlerin yer aldığı, ana ve kılcal damarlar sistemi olarak kabul edilebilir. Kısaca; şirketlerimizin sinir sistemi gibidir!
Kurum içi iletişim kendi haline bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir aslında.
Ürün odağından, insan odağına geçilen günümüz dünyasında kurum içi iletişim hiyerarşik düzenin getirebileceği olumsuzluklara maruz kalınmaması ve kurum çalışanlarının bireysel memnuniyeti ve de motivasyonu için önemlidir.
Kurumun hedeflerini belirlemek ve buna bağlı olarak çalışanları bilgilendirmek, alınan kararlarda çalışan görüşlerine yer vermek, çalışanların kendini geliştirebilmesi için gerekli eğitim imkan ve olanaklar sunmak, iyi bir çalışma ortamı yaratarak kurum içerisinde ben duygusundan  biz bilincine yer vermek son olarak da her çalışanın birey olarak kurum içerisinde ne kadar önemli olduğu hissiyatını çalışanına hissettirmek kurum içi iletişimde olmazsa olmaz hususlardandır.
Tüm bu sayılanlar motivasyonu ve bağlılığı artıracağı gibi kurum içi gruplaşmaları önleyerek kurum başarısını olumlu yönde etkileyecektir.
Kurum içi iletişim doğru ve planlı uygulandığında, çalışanların sadakatini, işlerine gösterdiği özeni ve performansı arttırdığı bir gerçektir.  Becerilerini, yeteneklerini ve hatta kendilerini ifade edecek imkanlar sunulmalıdır. Çalışanlara aitlik hissi verilmeli, kurum hakkında gelişmelerden haberdar edilmeli, şirketin amaç ve hedefleri açık bir şekilde ifade edilmelidir.
Şu bir gerçek ki: Başarılı bir yönetim ve örgüt sistemi, etkin bir iletişim sistemi ile mümkündür. 
Başka bir ifadeyle örgüt bir iletişim ağı olarak düşünülmelidir. İletişim ağının iyi kurulmuş olması ve işlemesi, örgütsel başarıyı etkileyerek; örgütsel çıktıların yüksek olmasına neden olacaktır. Çünkü iletişim, içinden bütün yönetsel faaliyetlerin aktığı bir kanal olarak kabul edilmektedir. 
Bu kanalı en sağlıklı şekilde kullanan şirketlerin de başarısız olması neredeyse imkansızdır.
Unutmayın! 
İletişim güçtür. 
Bu gücü etkili kullanabilmek ise bizim elimizde...