Kısa Çalışma Ödeneği nedir?

Yayın Tarihi 30 Mart 2020

İşkur Kısa Çalışma Ödeneği'ni şöyle tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde  3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

1/3 oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.

Bu arada başvurular 23 Mart'ta başlarken, yapılan düzenleme ile de ödenekten yararlanmanın şartları da kolaylaştırıldı.

Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonu karşılarken, işverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor.

Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.

600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020'e kadar geçerli olacak.

Kısa Çalışma Ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor.

Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenmesi planlanıyor.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Tabi bu durumda işverenin bunu vermesi düşük bir ihtimal.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için virüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi gerekiyor. İŞKUR, gerektiğinde işverenle irtibata geçerek, ilave belgeler talep edilecek. İşverenlere, başvurusunun alındığı yine elektronik ortamda bildirilecek. İşverenin talebi İŞKUR'a bağlı iş müfettişlerinde değerlendirilecek.

Müfettişler incelemeyi işyerine gitmeden başvuru evrakları üzerinden yapacak. Yapılan inceleme sonucunda işverenin ödenekten yararlanmasına onay verildiğinden, bu durum işverene elektronik postayla bildirilecek.

İşveren de bu durumu işyerinde çalışanlarına bildirecek. İşveren çalışanlarının listesini (kısa çalışma bildirim listesi) güncelleyerek İŞKUR'a elektronik ortamda iletecek.

Ödenekten yararlanma süresi 3 ayı geçmeyecek.

İşçilerin tamamı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Bunun için asgari çalışan sayısı aranmıyor.

Daha önce farklı bir gerekçeyle yararlanmış olan işyerleri de yararlanabilecek.

Çalışanın genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

Kısa çalışma ödeneği döneminde işveren çalışanın kısa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatırmayacak.

Bu ödenekten sigorta prim ya da vergi borcu olanlar da bu ödenekten yararlanabilecek, ancak SGK'ya bildirilen primler esas alınacak.

Burası önemli!

Kısa Çalışma Ödeneği için sadece işverenler başvurabilecek, çalışanlar başvuramayacak.

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilecek.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.

Şartları yerine getirilmişse yabancı işçiler için de ödenek alınabilecek.

Kısa Çalışma ödeneği aslında kısa vadede işveren için cansuyu, işgören için bir umut kapısı olarak göze çarpmakta.

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6 aya kadar uzama şansı da var.

Lakin bu virüs salgının bitmesi, ekonomiminin toparlanması ve olağan hayata dönülmesi tek isteğimiz.

İnşaallah herşey çok kısa zamanda düzelir.

Ve yeni tedbirler almaya ihtiyaç duyulmaz...