Kır turizmini cazip kılan yönler nelerdir ?

Yayın Tarihi 03 Şubat 2021

• Kırların kirlenmemiş, bozulmamış ve kimligini kaybetmemiş bir ortam sunmaları. Bu "otantik" olma özelliği. birbirlerinden çok farklı, özgün yapıdaki kırsal alanları ve yerleşmeleri turizmde son derece çekici kılmaktadır.

• Dinlenme, sağlıklarını koruma veya sağlıklarına kavuşma amacıyla seyahata çıkanlar için, kırsal ortamların en iyi olanakları (başta iklim) sunması,

• Kırlarda hava ve su yanında, her türlü besin maddelerinin de saf, katkısız elde edilişi ve yöresel özellikler taşıması,

• Kırsal alanların, doğayla bütünleşen, çok çeşitli etkinliklerio yapılmasına uygunluk göstermesi. Sözgelimi ; ata binme, uzun yürüyüşler, balık tutma, avlanma, hisikiete binme, meyvesebze toplama gibi.

• Dinlenme, sağlıklarını koruma veya sağlıklarına kavuşma amacıyla seyahata çıkanlar için, kırsal ortamların en iyi olanakları (başta iklim) sunması,

• Kırlarda hava ve su yanında, her türlü besin maddelerinin de saf, katkısız elde edilişi ve yöresel özellikler taşıması,

• Kırsal alanların, doğayla bütünleşen, çok çeşitli etkinliklerio yapılmasına uygunluk göstermesi. Sözgelimi ; ata binme, uzun yürüyüşler, balık tutma, avlanma, bisiklete binme, meyvesebze toplama gibi.

• Kırsal alanların insanlara nostalji duygularını yaşatması, eski günlerin yeniden hatırlanmasına olanak vermesi.

Buraya kadar neden kırsal turizm ? sorusuna yanıt ararken, birincisi turist, ikincisi kırsal alanlar yönünden yaklaşılmıştır. Halbuki üçüncü olarak ; kırsal turizm, bir planlama içerisinde, birtakım yararları göz önüne alınarak da uygulamaya konmaktadır. O halde, "turist istiyor ya da kır çekiyor" un ötesinde, kırsal turizmin doğuşunda (geliştirilmesinde) şu nedenler de önemli role sahiptir :

• Kırsal turizmin, yerli halk için gelir veya ek gelir sağlaması,

• Kırsal turizmin iç göçü önlemesi,

• Kırsal turizmin, kentli ve köylüler arasındaki ilişkileri güçlendirmesi,

·• Kırsal turizmin, yapıların korunmasını saglaması

KIRSAL TURIZMIN BIR YERDE OLUSABILMESI ICIN GEREKEN KOŞULLAR

Herhangi bir kırsal coğ-rafi ortamda, kırsal turizmin geliştirilmesi düşünüldügünde, o yerin/ yerleşmenin aşagıdaki özelliklerden en az birkaçma sahip olması gerekmektedir :

 

• Su kaynakları ; içme ve kullanma suyu olarak yeterli ve kaliteli olmalı, su sporlarından en az birinin uygulanabilmesine olanak vermeli,

• Ulaşım kolay, ulaşım olanaklan çeşitli olmalı,

• Yakın çevre gezileri için olanaklar ve alternatifler yer almalı,

• Kolay ve dogrudan rezervasyon yapılabilmeli,

• Konaklama kapasitesi yeterli, kaliteli ve standart olmalı, konaklamayla birlikte yan hizmetler de

verilmeli,

• Kırsal yapılar, kırsal etkinlikler otantik olmalı ve geleneksellik ön planda hissedilmeli,

• Dogal güzellikler, ilginç oluşumlar bulunmalı ve korunmuş (dogal parklar, milli parklar gibi) olmalı,

• Tarihsel ve kültürel değerler bulunmalı ve korunmuş olmalı,

• Spor etkinlikleri (koşu, yürüyüş, tenis, golf, yüzme, binicilik, kayak, futbol, voleybol . .. ) için uygun ortamlar (yürüyüş yollan, koşu parkurları, kayak pistleri, golf alanı, maç sahaları, suyla ilgili donanımlar ... ) olmalı,

• Belirli bir kırsal-geleneksel üretim biçimi (dokumacılık, mandracılık, ağaç işleri, şarap yapımı, seramik eşya yapımı. .. ) turiste sunulabilmeli,

• Altyapı hizmetleri tamam olmalı,

• Hizmetler, merkezi veya yereLörgütsel bir yapıda verilmeli , sağlık, güvenlik gibi konularda garanti sağlanmalı,

• Hizmetler, belirli bir standartta olmalı, ücretler abartılı olmamalı,

• Turisti oyalayacak zengin animasyonlar yaratılmalı,

• Kırsal halk, turizmi kabullenmiş, bu işi gönüllü yapan, turisti seven ve bu turizm türü için egitimden geçmiş olmalı,

• Tanıtım şart olup, yetkili kişiler tarafından doğru kitlelere ve zamanında yapılmalıdır.

KIRSAL TURIZMIN HEDEFLERI ni yazımızın gelecek hafta ki bölümünde paylaşacağız..