Kıdem tazminatı almayı planlayanlar dikkat! 

Yayın Tarihi 01 Haziran 2020

Emekliliğinizi isteyeceğinizi belirterek kıdem tazminatınızı alıp işten ayrılabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu sakın unutmayın...

Emekliliğinizi isteyeceğinizi belirterek kıdem tazminatınızı alıp işten ayrılabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu sakın unutmayın! 
Çoğu çalışan,15 yıl ve 3600 gün prim şartıyla işyerinden istifa ederek kıdem tazminatını alabileceğini düşünüyor. Ancak bu hata yılların birikimini bir anda alıp götürebilir. Bu konuda çok ince bir nokta ve 4500 gün şartı var... 
Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Bunların da başında emeklilik hakkıyla istifa geliyor. 1475 Sayılı İş Kanunun yürürlükte bulunan 14. Maddesine istinaden, istifa edilmesi halinde hangi şartlarda kıdem tazminatı alınacağı konusunda en önemli ayrıntı “İlk işe giriş tarihi”dir. İşte bu kritik eşik 8 Eylül 1999 tarihidir. Bu tarihten önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK’dan “Emeklilik hakkı elde etmiştir” yazısını alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Unutmayın! 15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresinin başlamış olması şarttır. Yani Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir. 
Buna göre, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar, adına emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. 
Gelelim prim günlerine… 
15 yıl ve 3600 gün sayısının aynı işyerinde tamamlanması gerekmiyor. Bu süreler farklı işyerlerinde tamamlanabilir. Burada belirtmek istediğimiz diğer bir durum ise hak edilen kıdem tazminatının son ayrılan işyerindeki çalışma sürelerine esas teşkil eden değer üzerinden hesaplanmaktadır. 
İlk grupta yer alan 15 yıl ve 3600 prim gün sayısı ve  08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar için olan bölümü bitirdik. 
Gelelim 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanlar için geçerli olan şartlara… 
Bu tarihler arasında ilk kez sigortalı olan için iki alternatif bulunmaktadır. Birincisi, hizmet süresi ve yaşa bakılmaksızın 7000 prim günüdür. Belirttiğimiz tarihler arasında işe başlayanlardan 7000 günü doldurmuş olanlar kendi istekleri ile aynen 15 yıl 3600 şartlarındaki gibi işyerlerinden ayrılarak kıdem tazminatlarını talep edebilirler. İkinci olarak, 4500 prim günü ve 25 yıl hizmet şartıyla kendi istekleriyle işten ayrılıp kıdem tazminatı talep edebilirler. 7000 gün şart bugün için matematiksel olarak mümkün iken 09.09.1999 tarihinin üzerinden 25 yıl geçmediği için henüz ikinci şart yani 25 yıl 4500 gün şartının uygulanması mümkün gözükmemektedir. Ancak 2024 yılı eylül ayından itibaren bu şekilde olanlar bu haktan faydalanmaya başlayabilirler. 15 yıl ve 3600 gün veya 25 yıl 4500 gün şartına tabi olanların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yaş dışındaki şartların yerine getirildiğiyle ilgili bir yazı alması gerekiyor. Tabi kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar söz konusu SGK belgesiyle birlikte istifa ederek tazminatlarını talep edebilir. Bu durumda istifa edip kıdem tazminatını alanlar ihbar tazminatı alamazlar. Çalışanlar 1475 Sayılı İş Kanunun yürürlükte bulunan 14. maddesini iyice gözden geçirmeli ve istifa edilmesi halinde hangi şartlarda kıdem tazminatı alınacağını bilmelidir.