Karşılaştırmalı hukuk

Yayın Tarihi 28 Mayıs 2019

Ben hukukçu değilim. Son günlerde İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yoğun bir hukuksal tartışma bombardımanı televizyonlar ve yazılı basında alabildiğine tüm kamuoyunu meşgul etmektedir. Önce şunu söylemeliyim; İstanbul’da Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan mazbatanın geri alınması büyük bir haksızlık diye düşünüyorum. Hele 250 sayfalık Gerekçeli Kararda iler – tutar bir yan olmadığını görünce ve zorlamalarla, 7 ye 4 ile karar alınınca, hukukçu olmak bir yana, mantık çerçevesinde değerlendirildiğinde, insanın ister istemez “HAK-

HUKUK-ADALET” kavramının ne denli önem taşıdığını görmek insanı gerçekten şaşırtıyor.

TARAFSIZ HUKUK’A BİR ÖRNEK

1988 yılında SHP Aliağa İlçe Başkanlığı yaptığım dönemde Petrol-İş Sendikası çalışanlarının hazırlayıp sahneye koyduğu “63 Grev” adlı tiyatro eserini, dönemin Kaymakamı yasaklamıştı. Yasaklamanın gerekçesinde Siyasi Partiler Yasasının 61. Maddesinin G fıkrasında Partilerin balo, konser, eğlence faaliyetlerinden gelir elde edebileceği, ancak tiyatro kelimesi olmadığı için, SHP adına tiyatro oyununa izin verilmemişti. Bunun üzerine Avukatımız Turan Karakaş vasıtasıyla “siyasal partiler dansöz oynatarak gelir elde edebilirler ama tiyatro sergileyerek gelir elde edemezler” cümlesiyle karara İzmir 2. İdare Mahkemesi nezdinde başvuru yapmıştı. İdare Mahkemesi de aynı gün “Her ne kadar Siyasi Partiler Yasası’ndaki fıkrada açıkça tiyatrodan bahsedilmemekte ise de, tiyatronun eğitici, öğretici ve eğlendirici bir sanat dalı olduğu kuşkusuzdur” diyerek yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 

Böylece, Yasa’nın ilgili fıkrasında belirtilmeyen bir noksanlığı İdare Mahkemesi geniş açıdan değerlendirerek SHP Aliağa ilçe örgütünün bu sanatsal ve kültürel faaliyetini gerçekleştirmesine olanak sağlamıştı. Sadece SHP Aliağa İlçe Örgütüne değil, aynı zamanda Türkiye’de faaliyet gösteren tüm siyasi partilerin, gelir elde etmek için, başka faaliyetlerin yanı sıra, tiyatro faaliyetleri de eklenmiştir. 

Bir YSK’nın gerekçeli kararına bakın, bir de Bağımsız İdare Mahkemesinin kararına bakın. Yıl 1988 idi, yıl şu an 2019.  Yorumu da siz okuyucular olarak yapın. Birilerinin deyimi ile nerdeeen nereyeee… Sevgi ve Saygılarımla…