Karantina günleri

Yayın Tarihi 31 Mart 2020

Bazı keşifler vardır ki içinde bulunduğumuz bu ortam gibi zor zamanlarda umulmadık biçimde ortaya çıkıverir.

Bazı keşifler vardır ki içinde bulunduğumuz bu ortam gibi zor zamanlarda umulmadık biçimde ortaya çıkıverir. Ta 1665’de veba karantinasında insanların eve kapandığı günlerde Newton keşfini ortaya çıkarmıştır.

Neydi bu keşif, Newton’un okutman olarak çalıştığı kolejde, 14 ay süren veba karşısında kitleleri ölüme sürükleyen salgın sebebiyle Londra çevresinde yaşanan karantina sırasında eve kapanan bu bilim adamı özellikle optik, mekanik ve matematikte önemli buluşlara imza atmıştır.

Bu buluşlardan ilki matematikle arası iyi olmayanların başbelası olan ama bilimin ilerleyişinde bir ateşleyiciye dönüşen Descartes'ın geometri prensiplerinin üzerine kurduğu calculus tekniğiydi. Bir diğeri ise Binom teoremi idi.

Yani Newton’un kafasına elma düşmemişti. O söylem bir şehir efsanesiydi. Demek istiyorum ki modern bilimin temeli karantina günlerinde kuruldu. Bugünkü teleskopların temeli o zaman oluşturuldu. İçbükey ayna o günlerin icadıdır.

O günleri Newton şöyle anlatır; "Keşiflerle dolu 14 ay geçirmiştim. Londra'da büyük veba salgını 100.000 ölüm bırakmıştı."

Denilebilir ki dünya büyük bir felaketin içinden geçmektedir. Ama böylesine bir olağanüstü durumda bile geçmişte tüm imkansızlıklara rağmen Newton’un eve kapandığı esnada keşiflerle dolu 14 ay zarfında fiziğin matematiğe indirgendiğini yaşamış Bacon, Descartes, Kopernik ve Kepler gibi düşünürlerin mekanik felsefede ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hatta notlarında şöyle der; "Plato ve Aristo benim arkadaşlarımdır. Ancak en iyi arkadaşlarım gerçeklerdir."

Tam da böylesi bir gerçekle karşı karşıyayız. Dilerim tüm dünya ve ülkemiz Rockefeller’in ve Cargiller’in doğal ayıklama sistemine boyun eğmesin.