Kadın cinayetleri ve insan haklarında son dakika!

Yayın Tarihi 11 Aralık 2019

10 Aralık İnsan Hakları Günü! Neden 10 Aralık?

10 Aralık İnsan Hakları Günü!
Neden 10 Aralık?
1939-45 arası İkinci Dünya Savaşı her türlü insan hakkının çiğnendiği korkunç yıllardı. Savaş bitti ve dünya kendine şu soruyu sordu: Ne yaptık biz?
Ve Birleşmiş Milletler kuruldu. 
1948 yılı 10 Aralık günü Birleşmiş Milletler'de İnsan Halkları Evrensel Beyannamesi kabul edildi.
Türkiye bir yıl sonra 1949 yılında BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etti.
Bu yazımda bir kez daha insan hakları bildirgesinin bazı maddelerine yer vereyim. Aslında bütün gazetelerin ek olarak bu beyannameyi okurlarına dağıtmaları çok iyi olur. Çünkü bu belgenin uygulanmadığı, kağıt üstünde kaldığı yönünde tespit ve görüşler var. Bildirge bir önsözden ve 30 maddeden oluşuyor. Tespitlerimi yazımın devamında belirteyim ama önce maddeler: 
Madde 1:
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
Madde 2:
1. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.
2. Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.
Madde 3:
Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.
Madde 4:
Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.
Madde 5:
Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.
                                                  *   *   *
Dünya iki kutuplu olduğu dönemde taraflar birbirlerini insan haklarını ihlalden sorumu tuttukları için devletler kendi içlerinde insan hakları ihlali yapsalar da dışa karşı yapmadıklarını gösterme zorunda kalıyorlardı. Bugüne gelindiğinde insan hakları ihlallerini denetleyecek uluslararası bir yaptırım organı olmadığı için iç yönetimlerinde insan haklarını ihlal eden devletler artık dış dünyada umursamaz tavır takınmaktadırlar. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de artık eskisi gibi duyarlı çalışmayıp, işlevini yitirmek üzeredir. 
Avrupa’ya veya Dünyaya ve uluslararası organlara güvenmek tek başına yetmediğinden şimdi insanlar yeniden bu kurumlara işlevlerini hatırlatacak baskı yapmalı ve insan haklarını koruma, ihlalleri önleme konusunda kendi yasal örgütlenmelerini oluşturmak durumundadır. 
Kadın cinayetlerini önlemenin insan hakları ile doğrudan bağlantısı vardır. En başta yaşama hakkının ihlalidir kadın cinayetleri. 
Son dakika notu!: Kadın hakları ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hakkında ihtisas mahkemelerinin kurulması konusunda Adalet Bakanlığı bir adım attı. Kadın cinayetlerini önleme amacıyla herkes düşüncelerini dile getirsin. Bu düşüncelerin birleştirilip sosyal, yasal, hukuksal neler yapılması gerekiyorsa adım atılması ortak aklın gereğidir. (Devam edecek)