Kadı Burhaneddin’den günümüze…

Yayın Tarihi 21 Ocak 2014

Türkiye’nin ilk Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem “Şiir bir özgürlüktür” der.¶

Şimdiki Barolar Birliği Başkanımız Metin Feyzioğlu da bunu alıntıladıktan sonra “Kimilerine göre şiir direnmektir. Yokluğa, aşkın büyüsüne, zulme ve zalime direnmektir” diye devam eder.

Kadı Burhaneddin’den günümüze Hukukçu Şairler Antolojisi’nin son baskısının avukat, Prof. Barolar Birliği Başkanımızın bu önsözü ile başlaması çok anlamlı ve önemlidir.

Kitabın bir diğer önemi de bu antolojinin Barolar Birliği’nin yayını olarak basılmasıdır.

* * *

Eserinde bana da yer veren hukukçu şair dostum Veysel Gültaş kitabın ilk basımını Toplumsal Dönüşüm yayınlarından çıkardı. Müthiş bir araştırmacı, karınca titizliğiyle çalışkan olan Veysel Gültaş için burada ne yazsam eksik kalır. Gültaş’ın bu eseri üzerine zaten benden evvel birçok sanat edebiyat dergisinde, gazetede yazı çıktı. Rahmetli Dinçer Sezgin, Hüseyin Yalvaç, Doğan Hızlan, Mehmet H.Doğan, Ünal Ersözlü ve başka şair-yazarlar antoloji üzerine görüşlerini yazdılar.

Ünal Ersözlü: “Bir şiirinde “tut/bir sevdanın ucundan/o saat/Akdeniz olursun” diyen değerli şair dostum Veysel Gültaş’ı bu çalışması nedeniyle yürekten kutluyorum…” diye yazdı sözün özü olarak.

Tacim Çiçek antolojinin ikinci baskısına önsözde şöyle yazdı: “İşte bu antolojideki şairleri kimileri çimçekten albatrosa kadar geniş bir uçma coğrafyasına sahip kuşlara benzetebilir. Doğrudur ve olağandır da, ama bu açıklamada olduğu gibi hepsi kendi rengiyle ve ‘ortaya koydukları’yla uyumlu bir denge oluşturmuşlardır. Bana göre asıl olan da budur zaten.”

* * *

“Er odur, hak yoluna baş oynaya

Döşekte ölen yiğit murdar olur”

1344 yılında doğan ve 1398 yılında düşündüğü ve yukarıdaki şiiri gibi yazdığı biçimde ölen Kadı Burhaneddin, Hukukçu Şairler Antolojisi’nin ne kadar ilginç hayat hikayesi barındırdığının, tarihin derinliklerinde dolaştığınızda karşınıza nelerin çıkacağı gizeminin, tarihten günümüze geldiğinizde aslında göz önünde olup bildiğiniz isimlerin hukukçu şair olduklarını öğrendikten sonraki şaşkınlığınızın en güzel örneğidir.

Şair Nedim, Mithat Cemal Kuntay, Cevdet Kudret, Ziya Osman Saba, Faruk Erem, Oktay Rifat, Necati Cumalı, İskender Özturanlı, Ali Naili Erdem, Ercüment Uçarı, Berin Taşan, Yekta Güngör Özden, Gülten Akın, Kemal Burkay, Yücelay Sal, Veysel Gültaş şaşırıp okuyacağınız hukukçu şairlerden bir gül destesidir. Daha çok gül destesini koklamak istiyorsanız bu antolojiyi edinmenizi öneririm.

Türkiye Barolar Birliği bu antolojiyi basmak ve yayınları arasına almakla çok doğru bir kültürel çalışma yaptı. Bundan sonra sıra il barolarında. İl baroları da bu eserle ilgili bir kültürel çalışma yapabilir. Sevgili Gülten Akın’dan bir dizeyle bitireyim yazımı:

“Ah, kimselerin vakti yok

Durup ince şeyleri anlamaya” 

birol_keskin40@hotmail.com