“Kader eve servis yapmaz”

Yayın Tarihi 10 Temmuz 2019

Hayatın kendiliğinden büyülü bir şekilde hayallerimizi gerçekleştireceğini düşünüyor olsak da hayallerimiz, onları gerçekleştirmek uğruna çalışmazsak gerçeğe dönüşmez...

Hayatın kendiliğinden büyülü bir şekilde hayallerimizi gerçekleştireceğini düşünüyor olsak da hayallerimiz, onları gerçekleştirmek uğruna çalışmazsak gerçeğe dönüşmez. Bazen bu bile yeterli olmaz. Hayallerimizin gerçekleşmesini istiyorsak, şansımızın kapımızı çalmasını beklememeliyiz. Hayatın en iyi anları, işleri kendi elimize aldığımız anlardır. Ne kadar zor olursa olsun kendi yolumuzu seçmemiz için aldığımız kararlar kaderimizi belirler. Kaderimizi yaptığımız her seçimde, attığımız her adımda kendimiz yaratırız. İstediklerimizi elde edebilmenin yegane yolu çabalamak ve çok çalışmaktır. Her birimiz kendimiz için uygun gördüğümüz şeyleri yapmalıyız ve istediğimiz şeyler için savaşmalıyız. Öte yandan bazı insanlar kaderin önceden çizilmiş olduğuna ve hayatta yapmamız gereken şeylerin zaten belirlenmiş olduğuna inanır. Neye inanırsak inanalım, kaderlerimiz kendimize özeldir ve aldığımız kararlarla kaderimizi yaratırız. 
Her insanın yaşantısında karşılaştığı, aşmakta zorlandığı veya aşamadığı birçok güçlük olmaktadır. Bu güçlükler karşısında gösterilen tepkiler kişinin baş edebilme gücüyle alakalıdır. Bazıları bu gibi durumlarda kendisinin ne gibi bir sorumluluğu olduğunu ya da yaşadığı olaylarda sonucun oluşmasında kendisinin nasıl bir rol oynadığını araştırırken, bazıları da olan bitenlerden bütünüyle başkalarını sorumlu tutar. Toplumda yaygın görülen bir tepki de her şeyi kadere bağlamaktır. Olumsuz sonuçlanan bir olayda kişinin yaşanılanları olduğu gibi kabullenmesi, kendisine eleştirel bir gözle bakabilmesi için psikolojik olgunluk gerekmektedir. Kader ise inisiyatif kullanamayan, benlik gücü zayıf kişiler için sığınılacak güzel bir limandır. Bu limanda ne değiştirmeye, ne değişmeye çabalama vardır ne de sorgulama vardır.
Genellikle şans ve talih olumlu yaşantılar; kader, felek, alınyazısı ve mukadderat ise olumsuz yaşantıları ifade etmek için kullanılmaktadır. Piyangodan para kazanan biri “şanslı“, ancak başına bir felaket gelen biri “kaderi kötü yazılmış” kişi olarak algılanır. “İnsanda çirkin şansı olacak”, “bahtı kara”, “kaderde bu da varmış” ve kamyonların arkasında sıkça görülen “ kaderimse çekerim” gibi deyimler de buna örnektir. “Kaderim böyleymiş” diyen birisi, hayatındaki kendi sorumluluğunu görmemekte, olup bitenden bir başka gücü sorumlu tutmaktadır. Çünkü bu yaklaşım sayesinde yaşanılan olay hem bir nedene bağlanmakta, hem de kişinin bunaltısı giderilmektedir.  Kaderin aslında, kişinin karşılaştığı problemlerle baş etmede kullandığı bir yöntem,  psikolojik bir savunma olarak işlev gördüğünü söyleyebiliriz. 
Şu an herhangi bir nedenden dolayı mutlu olmadığınızı hayal edin. Sizi bu durumu değiştirmekten alıkoyan şey ne? Gerçekten var olan sınırlar mı var yoksa siz mi bu sınırları yaratıyorsunuz? Gerçekten sorunu çözmek için çaba gösteriyor musunuz yoksa akışına mı bırakıyorsunuz? Tüm kısıtlamalar, gerçekte olduğundan ziyade zihnimizdedir. Bazen kendimize sınırlar koyarız çünkü o sınırları yıkmak için gereken çabayı göstermek istemeyiz. Aslında siz o engelleri aşabilirsiniz. Başka türlü düşünmeyi ve davranmayı seçerseniz size karşı koyabilecek hiçbir sınırlama yoktur.
Hayat dümdüz ve pürüzsüz bir yol değildir, daima iniş ve çıkışlarla doludur. Kendi hayatınızı yaşama riskini göze aldığınızda, dilediğiniz hayatı sizin tercih etmiş olduğunuzu bileceksiniz ve hiçbir gücün sizi istemediğiniz bir hayatı yaşamaya zorlayamayacağını anlarsınız. Kader, yolunuzda önünüze bir kavşak çıkarabilir ancak hayatınızın hangi yönde ilerleyeceğine karar veren sizsinizdir. Akıllı tercihler yapmamız önemlidir, lakin farklı seçenekleri nasıl seçeceğimizi öğrenebilmek için hatalar yapmamız da önemlidir.