İzmir de yapılması gerekenler (2)

Yayın Tarihi 16 Temmuz 2019

Geçen hafta bahse konumuzu açtık. Her İzmirli'nin, İzmir için İzmir de yapılması gerekenler konusunda sorumluluk alması ve önerilerini, önerilere sonuna kadar açık olan İzmir şehri emini Sayın Tunç Soyer’e iletmesinde fayda vardır. 

Geçen hafta bahse konumuzu açtık. Her İzmirli'nin, İzmir için İzmir de yapılması gerekenler konusunda sorumluluk alması ve önerilerini, önerilere sonuna kadar açık olan İzmir şehri emini Sayın Tunç Soyer’e iletmesinde fayda vardır. 
Bizde dilimizin döndüğünce gerek sevgili Tunç Soyer başkan ve diğer belediye başkanlarına hizmetlerinin daha iyi noktaya ulaşması için önerilerimizi sıralayacağız. Fikirlerimizi beyan edeceğiz.
Şimdi İzmir'deki birçok kentsel yaşama alanı sorunlarının giderilmesi için kent imarının yapanların, yapacak kişilerin mutlak suretle çağa uygun hareket etmesi ve 200-250 yıllık planlamaları ile öne çıkmaları gerekiyor.  
Plan proje müdürlüklerinde daire başkanlıklarında çalışan arkadaşların en az bir yabancı dil bilmesi ve çağdaş ülkeleri görmüş olması ve kent tasarımını çok iyi bilmeleri gerekmektedir. 
Bu birimlerde çalışan kişilerin ekonomik doygunluk seviyesinde olmaları çok ama çok önemlidir. 
Bol yeşil alan bol sosyal alan yaratılmasının altı net çizilmeli hatta yapılaşma alanlarında müteahhitlere peyzaj uygulama projeleri zorunluluk haline getirilmelidir. 
Parsel bazlı yapılaşmalarda bina altlarına  sokulan otopark ucubesi ortadan kaldırılmalıdır. Bunun şehircilik bakanlığı ile koordineli yapılacağı biliyoruz ama bu ucube durum ve saçmalık ortadan kesinlikle aldırılmalıdır. Kaldı ki parsel bazında inşaat yapılaşma izni verilmemelidir. 
İleri ki aşamalarda yapı ruhsatlarının da şehircilik müdürlüklerine geçmesine izin vermemek için eylem planları hazırlanmalıdır. 
Şehir merkezimizde yer alan yer altı suyunun yoğun emicisi ağaçların özellikle yoğun haşere ve sivrisinek üremesine neden olan ve çevre kirliliğine sebep olan ağaçların yerine daha özel şehir içi ağaçlandırma bitkilendirme çalışması yapılmalıdır. Yer örtüsü çalışmaları gözden geçirilmelidir. 15 günlük bitkilendirme çalışmasına derhal son verilmelidir. İsrafa neden olmayacak kalıcı bitkilendirmelerin önü açılmalıdır.
Ulaşım kanallarının, metro ve izban a bağlantılı çalışmaları ve hatları tekrar gözden geçirilmelidir.  Sahil şeridimiz özellikle Bayraklı Sahili bir baştan diğer başa mesire alanları ile birlikte cafe restorantlarla daha yaşanılır hale getirilmelidir. 
Kentimizin her noktasının verimli kullanılması için çaba sarf edilmelidir. Ve işsizlik ile ilgili bahse konuların her noktasında üst limitte istihdam sağlanmalıdır. 
Konusunda uzman bürokrat değil konuya hakim içinde çalışma üretme heyecanı ve azmi olan bireylerden yönetim kadroları oluşturulmalıdır. Belediyelerin ve başkanların başarıları ancak kent içinde yaşayan sakinlerin mutluluğu ile doğru orantılı olabilir. Aksi halde başarı gelmez. At gözlüğü ile hayata bakan bürokratlardan uzak üreten yeniliğe açık bürokratların hem toplum için hem belediye ve diğer kurumlar için faydası üst seviyede olacaktır. Benim memurum işini bilir cümlesi ile yaşayan değil. “Benim memurum üretmesini bilir” cümlesi gereklidir. Sevgi ile aşkla İzmir de kalın…