İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ne durumda?

Yayın Tarihi 21 Ekim 2019

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarih, 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 6 ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarih, 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 6 ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
Bu kanun ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir.
Çalışanı bulunan işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi çalıştırma yükümlülüklerinin başlama tarihleri işyerlerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıflarına göre farklı şekilde düzenlenmiştir.
İşyerlerinin tehlike sınıfları 29 Mart 2013 tarihli İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği’nde belirtilmiştir.
İşyerlerinin hangi tehlike sınıfında olduğu;  “az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Tehlike sınıflarına göre;
1 - Az Tehlikeli Sınıflar; Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar, Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…) Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…
2 - Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya gibi bazı fabrikalar…
3 - Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler…
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için; 01.01.2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü başlamıştır. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 01.07.2017 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlüğü 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir. 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinde başlamış bulunmaktadır.
50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları için 01.07.2016, 50'den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise 01.01.2014 tarihinden sonra işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İş güvenliği uzmanı bulundurulmaması halinde her ay için 5000 TL ceza uygulanacaktır. İş Sağlığı ve güvenliğinin toplumda tahsis edilebilmesi için herkesin elini taşın altına sokması gerekmektedir. Bunu en başta devlet eliyle Çalışma Bakanlığı üstlenmelidir. Diğer taraftan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, OSGB firmaları, işverenler ve çalışanlar bu sürece ellerinden geldiğince katkı vermek zorundadırlar.
Elbette kanuni bir zorunluluk olmasa Türkiye’de çok az firma iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmayı yapacaktır. Maalesef birçok konuda olduğu gibi bu konuda da pek hassas değiliz. Lakin şunu kimse unutmamalı!!! Kazalar temenni ile değil tedbir ile önlenir. İnanın önlemek ödemekten ucuzdur.