İşsizlik aldı başını gidiyor!

Yayın Tarihi 18 Şubat 2019

Ne bütçe açığı, ne cari açık...

Türkiye'nin bugün de yarın da en yakıcı sorunu istihdam açığı...

Yani işsizlik...

İşsizlik, yaşadığı ortamda bedenen ve aklen sağlıklı olarak ve o andaki cari ücret karşılığı çalışmak isteyen ancak iş bulamayanların toplamını tanımlar.

Diğer adıyla açık işsizlik olarak da sözü edilir ve insanların kendi iradeleri dışında işsiz kalmalarını anlatır.

İşsizlik, kuşkusuz, son döneme bir ayın sorun değil.

Ekonominin bir çıktısı, yani sonucu olan bu dert, sosyal ve siyasi açıdan ise sebep durumunda...

İşsiz sayısı neredeyse 4 milyona yaklaştı!

Bu rakamı ben değil TÜİK veriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2018 dönemi işsizlik verilerine açıkladı.

İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye ulaştı.

İşsizlik oranı 2 puanlık artış ile yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bu verilere bakıldığında toplumda işsiz bireylerin sayıca çoğalması, ulusal gelirin oluşumuna katkıda bulunamamalarına karşın, bölüşümde pay almaları sonucunu doğuracaktır ki, bu durum da gelir dağılımının bozulması, toplumsal refah düzeyinin gerilemesine sebep olacak.

Bunun yanında kayıt dışı istihdamın da giderek artmasına yol açacağı kesin.

Yüksek işsizliğin yapısal nitelikli, ana nedenleri günlük gelip geçici rastgele olgulara değil, Türkiye’nin uzun yıllardır izlemekte olduğu dış borçlanmaya ve dış açığa dayalı ucuz ithalat politikalarında yatmakta.

Ekonomide yatırım ve üretimdeki yavaşlamanın olumsuz etkileri giderek sarsıcı şekilde ortaya çıkıyor.

Yeni yatırımları planlarken önceliğin üretimden, çalışmaktan geçtiğini unutmamalı.

Türkiye’de işsizlik sorunu ciddi bir potansiyel sorun halini almış durumda.

Dolayısıyla öncelikle istihdam üzerindeki yükleri azaltıcı ve istihdamı teşvik edici yapısal düzenlemelerin süratle devreye girmesi şart.

Görülüyor ki, bir an önce toparlanmamız gerek.

Ne diyelim?

Allah, tüm işsizlerin yardımcısı olsun...