İşletmelerde yıllık izin hakkı ve süreleri

Yayın Tarihi 18 Kasım 2019

Yıllık izin çalışanların temel haklarından birini oluşturmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir 1yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir. Yıllık izne ait hususların emrediciliği nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir. Peki kimler yıllık izin kullanabilir?

Yıllık izin çalışanların temel haklarından birini oluşturmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir 1yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir. Yıllık izne ait hususların emrediciliği nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir. Peki kimler yıllık izin kullanabilir?
İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekir. 
Yani parçalı izin kullanılmaz.
Bir başka deyişle 6 ay çalışana 1 hafta izin diye birşey söz konusu değildir.
1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için 26 gün izin hakkı kazanır. 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Sadece yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmelidir.
Temel ilke olarak yıllık izin süresinin işveren tarafından bölünmemesi ve bu sürelerin sürekli bir şekilde kullandırılması gerekmektedir.
İzin süreleri tarafların anlaşması halinde bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilmektedir.
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istekte bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.
Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.
Burası çok önemli!!!
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez!
Bir başka önemli nokta ise yıllık izinler konusunda verilen Yargıtay Kararları...
Yargıtay der ki: Yıllık izinler ücrete dönüştürülemez.
Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan çalışanın izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Ayrıca işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.
Yıllık izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz.
İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.
İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
Kısacası tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir haktır. 
Hem işverenin hem de işgörenin izinler konusunda hassas ve dikkatli olması gerekmektedir.