İşletmelerde ücret  ve maaş yönetimi

Yayın Tarihi 01 Temmuz 2019

İşletmelerde uygulanan ücret ve maaş yönetim politikaları, insan kaynakları departmanının en önemli görevleri arasındadır...

İşletmelerde uygulanan ücret ve maaş yönetim politikaları, insan kaynakları departmanının en önemli görevleri arasındadır.
Belki de en önemlisi...
Çünkü işgörenleri işe ve işletmeye bağlar.
Bunun ana nedeni, ücretin ekonomik ve sosyal etkilerinin bulunmasıdır. 
Bilinmeli ki ücretler, emeğin karşılığı olarak işgörenin gelirini ve yaşam düzeyini tayin edici bir öğedir.
Aslında ücret politikası ve yönetiminin amacı, işletme içinde ödenecek ücret düzeyini saptamak, ücret yapısını oluşturmak ve bu verileri kullanarak işgörenlere emeğinin karşılığı olarak ödenecek ücreti belirlemektir. 
Ücret ve maaşın firmadaki rolü çalışanları cezbetmek, elde tutmak, teşvik ve ödüllendirmektir. Bunu yapmak için de ilke olarak, performansı ödüllendirmek ve ona göre maaş ödeme sistemi oluşturup devamlılığının sağlanması gerekir. 
Burada önemli olan çalışanları sistemin adil, kârlı ve rekabete uygun olduğuna ikna etmekten geçmektedir.
Ücret ve maaş programının oluşmasının her aşamasında, işgörenlerin ihtiyaçları ve verimlilik seviyeleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
Ücret ve maaş programının maliyeti, işletmenin bu iş için ayırdığı kaynakları aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. 
İşletmeler, iş tanımlarını ve dizaynını gelişen teknolojik yenilikleri de göz önünde bulundurarak yeniden yapmalıdır. Böylelikle ücret ve maaş yapıları esnek bir şekilde oluşturularak, başarıyla yapılan görev ve projelere veya işin kategorilerine göre verilmelidir.
Maaş artışları yapılmadan önce çalışanların yetenekleri, gelişmeleri ve ilerlemeleri göz önüne alınarak iş becerisinin geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
İşgören verimliliği ile ücretler arasındaki ilişki kurularak, verimliği yüksek olanlara yüksek ücret verilmelidir.Verimliliği düşük olan işgörenlerin motive edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca verimlilik düşüklüğünün nedenleri araştırılarak işgörenler gerekirse eğitilmelidir.
Çalışanlar arasında ücret adaleti sağlamak için "eşit işe eşit ücret" verilmelidir.
Bunun için işletmeler iş analizi, iş tanımı, iş şartnamesi hazırlamalı, iş ve performans değerlemesi yapmalıdır.
İşveren ve işgören denkleminde püf nokta adil olmaktan geçer. 
İşgörenler için emek vermeden birşeye ulaşmayı düşünmek hayalperestlikten başka birşey değildir.
Lakin işverenler için de aşağıdaki söz kulaklara küpedir.
"İş maddi gelişme için olduğu kadar, manevi ve kişisel gelişim için de fırsat sağlayabilir, sağlayamıyorsa hayatımızı işte boş yere harcıyoruz demektir."
Bu nedenle işgörene hakettiği ücretin yanı sıra kişisel gelişimi içinde fırsat verin.
Çalışanların gereksinimleri sözde değil özde karşılayın!
Motive olmaları ve işten zevk almaları için çaba sarfedin!
Unutmayın ki işgörenlerin kişisel ve mesleki açıdan gelişmelerinin sağlanması zaruri bir gerçekliktir.
İşgöreni değerli kılmak bu yüzden önemlidir.