İşletmelerde Turn-over

Yayın Tarihi 17 Şubat 2020

Kelime olarak “devretmek, döndürmek, çevirmek” gibi karşılıkları olan turn-over, insan kaynakları dünyasında çalışan sirkülasyonu veya iş gücü devri anlamına geliyor.

Kelime olarak “devretmek, döndürmek, çevirmek” gibi karşılıkları olan turn-over, insan kaynakları dünyasında çalışan sirkülasyonu veya iş gücü devri anlamına geliyor.
Kısaca bir kurumda işe başlayan ve ayrılan çalışanların devir oranını ifade ediyor. 
Turn-over kavramı içinde çalışanların firmada çalışma süreleri, ne sıklıkla işten ayrılmaların yaşandığı ve boşalan pozisyonların ne kadar sürede doldurulduğu gibi önemli veriler de yer alıyor.
Peki Turn-over yüzdesi nasıl hesaplanır?
Turn Over’ı hesaplayabilmek için 2 formüle ihtiyaç vardır.
Formül 1: Toplam işten ayrılan personel sayısı / Ortalama çalışan sayısı * 100
Formül 2: Ortalama çalışan sayısı = Aylık çalışan sayısı toplamı / Hesaplama yapılmak istenen ay 
Şirkeleri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu hesaplamaları yapılabilir. 
Burada cevap bulunması gereken asıl soru “çıkan sonucun şirketi nasıl etkilediği”dir.
Turnover oranın her işletme için geçerli olan belirli bir standardı yoktur. İşletmenin yapısına, işkoluna, işgören sayısına ve işletmenin büyüklüğüne göre personel değişim oranı farklı biçimde yorumlanabilmektedir. 
Bununla birlikte hemen hemen her işletmenin kendi yapısına uygun düşen bir en uygun personel değişim oranı olması gerekir. Bu hızın belirli toleranslar içinde kalması beklenir. Saptanan en uygun hızın altında ya da üstünde bir işgören akışı varsa bu işletmenin izlediği personel politikasının başarısızlığını yansıtır.
Kurumların en önemli gücünün, bugün ve gelecekte insan kaynağı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kuşaklar arası çatışmaların her geçen gün arttığı ve daha iyi yönetilmesi gereken günümüz koşullarında işten ayrılma sebeplerinin çıkış mülakatlarıyla etkin şekilde ele alınması ve gerekirse özeleştiri yapılması kurumlar için çok önem arz etmektedir.
Devir hızı oranının düşük olmasını sağlayan ilk ve en önemli adım, işe alma süreçlerinin sağlıklı yönetilmesidir. Norm kadro çalışmalarının planlı olarak yapılması, ihtiyaç analizlerinin optimum şekilde sonuçlandırılması, alım yapılacak kadrolar için beklenen performans göstergeleri ile görev, yetki ve sorumlulukların çok iyi tanımlanması gerekir.
Turnover (çalışan devri), insan kaynağı stoğunun devir hızının göstergesidir. 
Nacizene önerim turnover oranı yüksek firmalarla çalışmamanız yönündedir. Bu yüzden başvuracağınız firma/pozisyon hakkında dış kaynaklardan mümkün olduğunca faydalanın derim. 
Araştırın, sorun ve gözlemleyin. Ve mülakat sırasında insan kaynakları personeline turnover oranını da sormayı lütfen unutmayın!