İşletmelerde işe alma süreci

Yayın Tarihi 10 Şubat 2020

İşletmeler büyüdükçe veya çalışanları işten ayrıldıkça yeni insan kaynağına ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle her işletmede işe alma süreci neredeyse her gün her saat devam ediyor.

İşletmeler büyüdükçe veya çalışanları işten ayrıldıkça yeni insan kaynağına ihtiyaç duyuyorlar.
Bu nedenle her işletmede işe alma süreci neredeyse her gün her saat devam ediyor.
İnsan kaynakları planlaması sonucu belirlenen insan kaynakları talebi ve arzı, işe alma sürecinde önemli veri oluşturuyor.
İşe alma süreci; insan kaynağı bulma, seçme ve işe alıştırma (oryantasyon) aşamalarından oluşuyor. 
Bu süreçte işletmeler ihtiyaç doğrultusunda hem iç hem de dış kaynaklardan faydalanabiliyor. 
Her ikisinin de yararları ve sakıncaları olmakla birlikte, hızlı değişen ve rekabetin yoğun olduğu çevrede faaliyet gösteren işletmelerin ağırlıklı olarak dış kaynakları kullanması daha olumlu sonuçlar veriyor.
Dış kaynaklardan işe alma kanalları ise şunlardır:
Medya kaynakları (gazete, dergi, televizyon vb.)
İnternet (web sitesi kullanma ve e-posta gibi)
İşletme çalışanlarının tavsiyeleri
Eğitim kurumları, sendikalar, meslek, ticaret ve sanayi odaları, istihdam büroları (Türkiye İş Kurumu gibi)
Tüm bu kanallar iyi kullanılarak insan kaynağı seçimi etkili ve titizlikle yapılmalıdır. 
İşe alma sürecinde iş performansı öğeleri, aday seçim kriterleri ve belirleyiciler arasında geçerlilik ve güvenirlik ilişkisi bulunmalıdır.
Adaylar üzerinde uygulanacak seçim kriterleri ise adayın yeteneği, motivasyonu, zekası, sorumluluk bilinci, işverene yansıyan riski ve kalıcı performansıdır.
Genelde işletmelerde işe alma süreci aşamaları şöyledir:
Personel talebi gelmesiyle personel talep formu doldurulur.
Alınacak kişi sayısı ve kriterler belirlenir.
İlan süreci başlar.
Adaylarla ön görüşme yapılır.
Ön görüşme sonucu elenmeyen adayların özgeçmişleri ve başvuru formları değerlendirilir.
Bilgi, yetenek, zeka, psikoloji ve kişilik konularını içeren yazılı testler ve sınavlar yapılır. Psikolojik ve kişilik testlerine örnek olarak Kaliforniya Psikolojik Envanteri (CPI), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 16 Kişilik Faktörü (16 PF) ve Hogan Personel Seçim Serisi gösterilebilir.
Gerekli testler ve sınavlardan sonra adaylar ile seçim mülakatı yani görüşme düzenlenir. Bu aşamada yapılandırılmış, yapılandırılmamış, karma ve stres mülakatları uygulanabilir.
Adayların referans kontrolü ile geçmiş araştırması yapılır.
Adaylar sağlık muayenesinden geçirilir.
İşe alma kararı verilir.
Burası çok önemli!
İşe alma süreci başarıyla tamamlandıktan sonra işe alınan personel elde tutulmalıdır. Böylece işletme maliyet avantajı sağlayabilir.
Kısaca işe alma; insan kaynakları yönetiminin önemli faaliyetlerinden biridir. 
Unutmayın ki! Eğer doğru kişiyi işe siz almazsanız rakibiniz alacaktır.