İŞKUR, işbaşı eğitim programları

Yayın Tarihi 18 Mayıs 2020

İşkur; kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri için bu programları düzenliyor.

İşkur; kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri için bu programları düzenliyor.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İşkur’danişyeri bulunmasını da talep edebiliyorlar.

İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.

Elbette işbaşı eğitim programlarına belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar katılabiliyor.

Bunlar; kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi birtakım ön kriterler mevcut.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyıorlar.

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanıyor..

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebiliyor..

Eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

  • İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL zaruri gider ödemesi,

  • İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde imalat sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

  • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,

  • İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

  • Genel sağlık sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kurum tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

Özellikle yeni mezun gençlerin hem tecrübe kazanması ve hem de iş hayatına bir yerden başlamasını sağlaması bakımından çok önemlidir bu programlar…

İşkur bu ve benzeri programları güncellemeli, ücret skalasını gözden geçirmeli ve Türkiye’de eğitim sistemi ile istihdam olanakları arasında sıkışan gençlerin işsizlik sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atarak bu anlamdaki yetersizliklerin acilen giderilmesine öncü olmalıdır.

Umudu kesmemek adına genç işsizliği için çareler aramaya çalışılmalı, bu gerçeklikle bir an evvel yüzleşilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine ışık tutacak olan gençlere sağlıklı yarınlar bırakılmalıdır.