İşe giriş ve çıkış bildirgesi

Yayın Tarihi 24 Şubat 2020

İşe giriş ve işten çıkış bildirgesi SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışmaya atılacak personeli ilgilendiren önemli konuların başında gelmektedir.

İşe giriş ve işten çıkış bildirgesi SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışmaya atılacak personeli ilgilendiren önemli konuların başında gelmektedir.
İşe giriş bildirgesi; işverenler tarafından sigortalı elemanların işe başlamadan önce kurumlara bildirmeleri gereken bir belgedir. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre işe alınan her bir işçi için işverenler tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlemeli ve bunu elektronik ortam da SGK'ya bildirmesi gerekmektedir. 
Çalışan 2 (iki) aylık deneme süresine tabi tutulsa dahi yine aynı koşullar altında sigortalı olması gerekmektedir.
SGK işe giriş bildirgesi çalışan işe başlamadan 1 gün önce verilmelidir.
Ancak eğer 1 gün öncesi resmi tatile denk geliyorsa tatil bitimindeki ilk günün sonuna kadar yapıldığı takdirde doğru bir tarih belirtilmiş olacaktır. 
İlk kez iş yeri bildirgesinde bulunmanız halinde ise çalışanın işe giriş bildirgesini, iş yerinizin tescil olduğu tarihten itibaren 1 aylık süre içinde yapabilirsiniz.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin çıktısını alıp sigortalıya imzaltmak ve özlük dosyasında muhafaza etmek gerekmektedir.
İşten çıkış bildirgesi ise; işverenlerin sigortalı olarak çalışan işçilerin sigortalılığı sona ermesi halinde düzenleme gerçekleştirip Sosyal Güvenlik Kurumuna beyan ettiği bir belgedir. 5510 sayılı kanun kapsamındadır.
Sigortalı işten çıkış bildirgesi, sigortalı bir çalışanın işten ayrılmadan önce işvereni tarafından, işten ayrıldığını bildiren belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumana vermesidir. Bu bildirge sayesinde ülke genelinde; işsizlik rakamları, işsizlik ödeneği alacaklar, kayıtlı çalışanlar vb. birçok veri güncel olarak takip edilebilmektedir. 5510 sayılı kanun çerçevesinde işten ayrılan bir çalışanın en az 10 iş günü için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. İşten ayrılma bildirgesi sayesinde:
1 - Kıdem tazminatı hesaplamaları
2 - İşsizlik ödeneği
3 - İşsizlik oranları vb. birçok veri resmi olarak kayıt altına alınmış olmaktadır. 
Bu yönüyle 10 iş günü içinde işten ayrılma bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmeyen kişi ve kurumlara idari para cezasının uygulanması gayet yerindedir. İşten çıkış bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vaktinde teslim etmeyenler için; güncel asgari ücretin 10/1’i kadar idari para cezası uygulanır. 
İşverenlerce işten ayrılış bildirgeleri üzerinde: Sosyal güvenlik sicil numarası alanı, meslek adı ve meslek bilgileri alanı, sigortalı işten ayrılış kodları alanı, sigortalı hizmet bilgi bölümü mutlaka doldurulmalıdır.
İşten çıkış bildirgesi 4/A sigortalıların işten ayrılmaları halinde verilmektedir.
Sigortalı işe giriş-çıkış bildirgelerinin düzenli takibi hiç şüphesiz işverenlerin yersiz ve gereksiz idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını engelleyecektir.
Bu nedenle işletmelerin insan kaynakları departmanlarının bu konuda hassas ve özenli davranması gerekmektedir.