İşçinin mazeret izni

Yayın Tarihi 09 Eylül 2019

4857 sayılı İş Kanunu’nda çalışanlar için düzenlenmiş olan izinlerle ilgili çeşitlilikler ve farklılıklar bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda çalışanlar için düzenlenmiş olan izinlerle ilgili çeşitlilikler ve farklılıklar bulunmaktadır. 
Peki mazeret izni nedir, kimlere verilir?
Mazeret izni kaç gündür? 
Hangi durumlarda mazeret izni kullanılır?
Mazeret izninin bir gerekçesinin olması onun mazeret izni olduğu anlamına gelmemektedir.
Ýþ Kanunu tarafýndan, iþçinin olaðanüstü bir durumundan dolayý verilmiþ yýllýk izin dýþýndaki ücretli izinlere Mazeret Ýzni adı verilir.
İşçilerin yasada veya iş sözleşmesinde yer almayan gerekçelerle aldıkları ücretli izinlerse idari izin olarak değerlendirilebilir.
İdari izinler yalnızca resmi anlamda kamu sektöründe geçerli olan izinler olsa da, işverenin veya işyerinin işçiye yasa, sözleşme veya iş yeri geleneği dışında gönüllü olarak verdiği ücretli izinler de idari izin tanımına dahil olabilir. Kamudaki idari izinlerle karşılaştırılmamalıdır.
Mazeret izni işçinin hakkı olduğu için işverenin onayına gerek yoktur. Ama idari izin işverenin verdiği izinlerdir. İşveren işçiye bu izni isterse vermeyebilir.
Ücretinden kesilerek verilen izinler mazeret izni sayılmazlar. Bu tür izinlerin ücretsiz izin tanımına girmektedir.
İş Kanunu’nda mazeret izinleri ayrı başlık altında Ek Madde 2’de belirtilmiştir. 
Bu izinler evlilik, doğum, ölüm ve engelli ebeveyni iznidir. 
İşçiye;
Evlenmesi durumunda 3 gün,
Evlat edinmesi durumunda 3 gün
Anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün,
Eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün,
En en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.
İşçi ve işveren kendi arasında anlaşarak bu izinlerin süresini iş sözleşmesi ile arttırabilirler, bu izinlere ek olarak yeni mazeret izinleri ekleyebilir. 
Örneğin, birçok şirket kanunda taşınma izni olmamasına rağmen, iş sözleşmelerine taşınma izni eklemektedirler.
Bir diğer konu da ölüm, doğum, evlenme gibi ücretli mazeret izinlerinde hafta tatili olan pazar gününün atlanıp atlanmayacağıdır.
Kanunda mazeret izinlerine ilişkin olarak ‘gün’ kavramı kullanılmıştır. 
‘İş günü’ ibaresi kullanılmamıştır. Dolayısıyla iş günü değil takvim günü geçerlidir. Bu nedenle Pazar günü başta olmak üzere resmi tatil ve ulusal bayramlara denk gelen mazeret izinleri atlanmaz.
Çalışanların dikkat!
Yasada tarif edilmeyen ya da sözleşmede olmayan gerekçelerle mazeret izni kullanılması, hem ücretinizin kesilmesine, hem de belli şartlarda tazminatsız işten çıkartılmanıza yol açabilir!!!
So olarak mazeret izinleri özelliği gereği ücretli izinlerdir. İşçinin ücretinden bu izinleri kullanması nedeniyle kesinti yapılmaz.