İş yaşamında motivasyonun önemi

Yayın Tarihi 08 Temmuz 2019

Günümüzde birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin başarısında çalışanların motivasyonu önemli bir konudur...

Günümüzde birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin başarısında çalışanların motivasyonu önemli bir konudur.
Motivasyon insanları canlandıran ve harekete geçiren bir süreçtir.
İşletmelerde çalışan kişiler motivasyon sayesinde önceden belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda üretimde bulunurlar. Motive olmuş bir çalışan olmayana göre daha kolay yönlendirilebilir ve işletme için daha etkin ve verimli olması sağlanır.
Ancak, işgörenleri motive etmek kolay bir iş değildir. 
Neden mi?
Çünkü, motivasyonu etkileyen çok sayıda değişken vardır ve motivasyon faktörleri kişiden kişiye değişmektedir. 
Nedir motivasyon?
Motivasyon, insanların önceden belirlenmiş bir hedefe varmak üzere kendi istek ve arzularıyla hareket etme süreci olarak tanımlanabilir. İşletme açısından motivasyon, hem işletmenin hem de personelin isteklerine yanıt veren bir iş ortamı oluşturup, kişinin istenilen davranışa geçmesi için isteklendirilmesi sürecidir.
Peki işletmeler bu gücün ortaya çıkması için ne yapıyorlar?
Genel kanı başta anket yöntemini kullanılarak birçok araştırma yaptıkları yönünde.
Anket sonuçlarına göre de iş güvencesi, amir ile iyi ilişkiler, adil bir performansa dayalı ücret ve takdir sistemi, iş arkadaşlarıyla işbirliğine ve güvene dayanan ilişkiler, uygun çalışma ortamı, ekip çalışması yapılması, bireye yeteneğine uygun önemli çekici işler verilmesi personelin motivasyon düzeyini olumlu yönde etkiliyormuş. 
Ayrıca, motivasyon düzeyi ile performans düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüş.
İşte bu denli önemlidir motivasyonun gücü...
Çalışanlar işletmelerinde geleceğe güvenle bakmak isterler. Yarını konusunda karamsar ve endişeli olursalar istek ve coşkularını kaybederler.
Bu nedenle işletmelerde organizasyonlar, çalışanlara ümit vermeli, geleceğe hazırlamalı ve kariyer fırsatı tanımalıdır. 
Her an işinden ayrılma korkusu ve endişesi olan işgörenden verim almak çok zordur.
İşgören, işletmede herkese eşit davranıldığına ve organizasyonda gelecek için fırsatlar sunulduğuna inanırsa hem işletme içinde hem de sosyal yaşamda mutlu ve verimli olur.
İşletmeler şunu unutmamalıdır: İnsanları canlandıran, yaşama sarılmasını sağlayan ümittir, şevktir, motivasyondur...
Motivasyonu olmayan işgören adeta ölü gibidir. Umutsuzdur, mutsuzdur, şikayetçidir.
İşgören elbette motivasyonunu yüksek tutmalıdır.
Motivasyon kadar aldığımız kararlar ve duruşlar da önemlidir iş yaşamımızda.. 
İş yaşamı da hayatımızdaki hikayelerden biridir...
Hikayelerin güzelliği de her gün her an değişebilir olmasıdır.
Hikayeni seviyor musun? 
Bu hikayede sen neredesin?
Neler öğrendin bu hikayende?
Ve bu hikayedeki karakterini nerelere taşıyabilirsin?
Aslında bunları cevaplamaktan geçiyor herşey...