İnsan Kaynakları'nda danışmanlık şirketleri

Yayın Tarihi 07 Ekim 2019

İnsan Kaynakları Danışmanlık iş alanı Türkiye’de son dönemde yıldızı parlayan önemli alanlardan bir tanesidir. İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri veren kuruluşlar günümüzde firmaların çözüm ortağı ve insan kaynakları bölümlerinin yardımcısı konumuna gelmiştir.

İnsan Kaynakları Danışmanlık iş alanı Türkiye’de son dönemde yıldızı parlayan önemli alanlardan bir tanesidir. İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri veren kuruluşlar günümüzde firmaların çözüm ortağı ve insan kaynakları bölümlerinin yardımcısı konumuna gelmiştir. Geçmişten günümüze var olan çok sayıda firma günümüzde kurumsallaşmanın sektörde ve iş hayatında var olmak için olmazsa olmaz bir durum olduğunu fark etmiştir.Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; çok sayıda firma, vakıf gibi kurumların büyük bir kısmı profesyonel İK Danışmanlık Şirketi faaliyetine ihtiyaç duymaktadır. Bu kurumların büyük bir kısmında ise insan kaynakları departmanı malesef yok! İnsan Kaynakları Departmanı'nın bulunduğu yerlerde ise hizmet veren personel bu alanın dinamiklerinden yoksun durumda.

Dünyada birçok ülkede İnsan Kaynakları'nı kendi içinde Bordro Özlük ve Stratejik İnsan Kaynakları olarak ayrışmıştır. Ülkemizde ise İnsan Kaynakları, Bordro Özlük ve İdari İşler tek bir bölümden yönetilmeye çalışılmaktadır. Bunun sonucunda da İnsan Kaynakları asıl faaliyet konusu olan başta doğru kişiyi işe yerleştirme, verimlilik, eğitim gelişim ve motivasyon gibi konulara gerekli zamanı ayıramamaktadır.

Firmalar muhasebe departmanı tarafından yapılan bordroloma faaliyetini İnsan Kaynakları yönetimi sanmakta, iş ilanlarında verilen Bordrolama ve Özlük İşleri Sorumlusu ya da Personel Sorumlusu poziyonunu heba etmektedir. Bu durum firmanın karlılığına ve doğru büyümesi önünde en büyük engel oluşturmaktadır. Ülkemizin insan kaynakları stratejilerinde ilerleyememesinin en önemli  nedenlerinden birisi de bu durumdur. Diğer taraftan stratejik insan kaynakları konusunda eksiklikler vardır.

Örneğin bir firma için en önemli şey kendisi için en yararlı olan personelin bünyesinde olmasıdır. Ancak yetersiz ve bilgisiz kişilerce gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde daha en başından büyük hatalar yapılmakta ve sonrasında bu durum büyük bir hatalar zincirini beraberinde getirmektedir.
Danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlar personellerin işe yerleştirme süreçlerinden başlayarak çalışma hayatları boyunca şirketinize olan bağlılığı, şirketinize olan katkıları, performansı gibi değerlendirmeler neticesinde planlı olarak yükselme, terfi, ödüllendirme vb. süreçlerden emekliliğe kadar olan süre içerisinde yanınızdadır.

Firmalar şunu unutmayın!

İşe uygun bireyi tespit etmek size büyük bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir. İşte tüm bunların ardından çıkaracağımız özet şudur: Danışmanlık şirketleri ise işe alım ve yerleştirme, bordrolama, geçici iş ilişkisi, ölçme - değerlendirme gibi temel hizmetlerin yanı sıra; kurumun ihtiyacına özel, yenilikçi ve esnek çözümler sunmakta; iş arayanlar, işverenler ve toplumun geneli üzerinde önemli etkileri olan istihdam konusunda firma, kurum ve adaylara gerçek anlamda yardımcı olmaktadırlar.