İnsan kaynakları yönetimini gelecekte neler bekliyor?

Yayın Tarihi 22 Temmuz 2019

Günümüzde her alanda hızla yaşanan değişim ve birçok yenilik ile birlikte jenerasyon farklarının ortaya çıkması, insan kaynaklarında büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor...

Günümüzde her alanda hızla yaşanan değişim ve birçok yenilik ile birlikte jenerasyon farklarının ortaya çıkması, insan kaynaklarında büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor. 
Görünen o ki bu değişimlerle beraber gelecek yıllarda iş hayatında büyük oranda Y kuşağı yer almaya başlayacak. 
2025 yılında çalışanların büyük oranının Y kuşağı olması bekleniyor. 
İş hayatında yer alan jenerasyonun değişmesi, birçok bölümde değişiklik yaratacağı gibi insan kaynaklarında da değişim sağlayacak.
Bu da şirketlerin istihdam yapısını değiştirecek önemli etkenler arasında yer alıyor. 
Hatta sadece Y kuşağı ile sınırlı değil bu değişim, Z kuşağı da iş hayatında yer almaya başlıyor. 
Bu kuşağın iş hayatına atılmasıyla birlikte daha esnek koşullarda çalışma, çalışma biçimlerinin değişkenlik göstermesi gibi yenilikler bizleri bekliyor. 
Bu değişkenlikler arasında işyerine giderek belirli saatler arasında çalışan kitlenin yerini evden esnek saatler arasında çalışanların yer alması bekleniyor. Böylelikle klasik mesai kavramı da tarihe karışacak gibi.
İşletmelerde dikey hiyerarşi yerine daha esnek bir yapılanmayla birlikte farklı organizasyon yapılarının ve işleyişlerin olması planlanıyor
Bugün her alana yayılmaya başlayan dijitalleşme, gelecekte İK’nin de olmazsa olmazı arasında yer alacak. Bununla birlikte mülakatların birçoğunun video görüşmeleri ile sağlanması bekleniyor.
Yukarıdaki gelişmeler belki de işin en küçük kısmı...
Günümüz ve yarının organizasyonu içinde hızlı hareket ederek işgücü ile ilgili tavsiyede bulunmak ve rakip şirketlerin insan kaynakları politikalarını daha iyi anlamak gibi sorumlulukları dışında, şirketlerin yeni küresel ekonomiyi kabullenme ve öğrenmedeki mücadelesinde insan kaynakları departmanlarına büyük bir sorumluluk düşmektedir.
İK birimlerinin ihtiyaçların anlaşılması ve çalışanların isteklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının sağlanmasında rolü çok daha da artacaktır
Küreselleşmeyle birlikte gelişen teknolojiye ayak uydurmak, artan maliyetler, pazar değişimindeki değişen hız, bilgi gücünün artması İK birimlerini stratejik bir yapıya kavuşturacaktır.
Ancak ve ancak bunları kavrayabilen İK birimleri,örgütlerin insan sermayesi planları ile iş stratejilerini birlikte yürütme konusundaki başarısızlıklarını ayırt edebileceklerdir.
Bu nedenle örgütlerde, insan sermayesi planlarını ve iş stratejilerini birlikte yürütmenin odağına dış müşteri ve sonuç odaklı yaklaşımların yerleştirilmesi önem taşımaktadır. 
Bu konu ile ilgili diğer önemli bir sorun ise insan kaynaklarının kendisinin bir iş sonucu üretecek biçimde örgütlenmesi konusunda yaşadığı eksikliktir. Buna özellikle hat yöneticilerinin de insan sermayesi konusundaki vizyon eksikliğini de ekleyebiliriz. 
Dünya değişiyor...
Elbette her alanda yaşanan değişiklikler 'İnsan Kaynakları'nı da etkileyecek.
Geçmiş ile günümüz çalışma hayatı nasıl farklı ise, gelecekte de çalışma hayatı günümüzden farklı olacaktır. Bu bakış açısı ile konuya bakarsak günümüz insan kaynakları uygulamalarının birçoğu gelecekte olmayacak ya da farklı şekiller alacaktır.
Şimdi en merak edilen soru şu: Gelecekte insan kaynakları yönetimi olacak mı?
Cevap çok net:
İnsanın olduğu her vakit insanı yönetme ve yönlendirme çabası olacaktır. Bu geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle, gelecekte de böyle olacaktır.
Peki İK birimleri buna hazır mı?
Değişime hazırsalar gerisi kolay..
Öyle değil mi?