İnsan Hakları mı?

Yayın Tarihi 10 Aralık 2018


Bugün 10 Aralık…
Dünya İnsan Hakları Günü…
Başka bir deyişle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70. yıldönümü.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bütün insanların; din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimlerinden bağımsız olarak, eşit ve özgür olduğunu söylemeye cesaret ederek, tarihte önemli bir kırılma yaratmıştır.
İlk kez küresel bir sözleşme, siyaseti değil, insanları merkezine almıştır.
Bugünün dünyasında yaşanan olumsuzluklara bakıldığında 30 maddelik bildirgeyle bireylere sunulan haklara çok fazla ihtiyacımız var aslında.
Yayınlandığından bu yana içselleştirilemeyen ve ihlal edilen birey hakları için bugün ülkemiz de dahil dünyanın birçok ülkesinde uğraş verilmesi gerekiyor.
Peki üzerinde çaba gösterilmesi gereken, sözde değil özde bağlılığı gerektiren İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nedir, neyi anlatır?
Gelin bu beyannameyi gözden geçirelim beraber.
Beyanname’nin 1. Maddesi der ki:

“Bütün insanlar, hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar”
Beyanname’nin 2. Maddesi der ki:
“Herkes, siyasi akide farkı gözetilmeksizin, beyannamede ilân edilen haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir”

Beyanname’nin 3. Maddesi der ki:
“Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır”
İlk üç madde bu kadar açık ifadelerle belirtilmiş olsa da İnsan Hakları günlük hayatın içinde bir sorun olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kamusal yetkinin kullanımına ilişkin tartışmaların merkezindedir.
Dünya, demokrasi, barış, emek, özgürlük ve eşitlik güçlerinin birlikteliğinin gelişeceği, halkın adalet taleplerine ulaşılacağı, inançlar, emekçiler, emekliler, kadınlar ve gençler için sağlıklı ve toplumsal adalet yönünde kazanımların elde edileceği insan haklarının korunduğu bir dünya olamamıştır bir türlü…
Her tür fikre, her tür kesime mümkün olduğunca yer verildiği, azınlıkta veya muhalefette olanların korunduğu, düşüncelerin serbestçe hiçbir baskıyla karşılaşmadan söylenebildiği bir dünya mı sizce yaşadığımız bu yer?
Dünyamız etnik, dini, mezhepsel farklılıkların yaşandığı, inanç, cinsiyet, dil, din, ırk, siyasi düşünce üzerinden ayrımcılığının yapıldığı bir yer oldu ne yazık ki!
Malesef Türkiye de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yazılı hak ve hürriyetlerin en az uygulandığı, en az korunduğu bir memleketlerden biri oldu.
Anlayacağınız dünya ve ülkemiz insan hakları konusunda sınıfta kaldı.
Tüm bunların ışığında soruyorum kendime;
İnsan hakları mı?
Geçiniz efendim…