İktisat Kongresi (Son)

Yayın Tarihi 27 Ekim 2020

Geçen haftaki yazımızda adeta sanayileri gelişmiş ülkelerin atıklarının biz ve bizim gibi ülkeleri kirlettiğinden bahsederek toplumsal duyarlılığın ve çevre bilincinin gerekliliğini savunduğumuzu ve yine savunmaya devam edeceğimizi belirtmiştik.

Geçen haftaki yazımızda adeta sanayileri gelişmiş ülkelerin atıklarının biz ve bizim gibi ülkeleri kirlettiğinden bahsederek toplumsal duyarlılığın ve çevre bilincinin gerekliliğini savunduğumuzu ve yine savunmaya devam edeceğimizi belirtmiştik.

"İşsizliğin yaygın ve yakıcı bir sorun olduğu ortadadır. Bu durum özellikle Türkiye’nin gençlerini rahatsız etmektedir. Her yıl, nüfusumuza katılan bir milyon bebek geleceği güven altına alınmış gençler olarak yetişmelidir. Dünyadaki yaşıtlarının eriştiği ileri düzeyden daha geri kalmamalıdırlar, onlar bizim yegane hazinemizdir. Son on yılın politikalarının ise işsizliğe, özellikle genç insanlarımızın işsizliğine bir çare getiremediği de açıktır.

Aşırı nüfus artışının olduğu, işsizliğin kol gezdiği, gelir dağılımının bozuk olduğu bir ülkede, devlet her türlü sosyal politikayı uygulamaya sokmalıdır. Bunun aksini savunmak değil çağ dışı, insanlık dışı sayılmalıdır. Ülkemizde bugünkü hükümetin de amaçladığı gibi işsizlik sigortası, işsizlik yardımı gibi olanaklar sağlanmalıdır. Öte yandan SSK ve Bağ-kur gibi, üreticilerin ve esnafın sosyal güvenlik kurumları geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Bu yönde önemli adımlar atılmıştır.

Ülkemiz, gerek coğrafya ve tarih, gerekse insan kaynakları bakımından çok yüksek potansiyelleri olan bir ülkedir. İnsanlarımızın neler yaratabileceği, tarihimizden okunabilir. Yeter ki uygun koşullar sağlansın. Bu anlamda 3. İzmir İktisat Kongresi son derece önemli bir olanaktır. Bu saydığımız amaçlarımız ve politikalarımız yönünden varacağımız uzlaşmalar, ülkemizi çok daha ileri düzeylere, daha da çabuk ulaştıracaktır. Bu umutla kongrenin başarılı sonuçlar vermesini diler, hepinize saygılar sunarım."

Erdal İnönü

SHP Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı

 

Yazarın notu:

Altı bölümden oluşan ve 4-7 Haziran 1992 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi’nin açılış konuşmasını herhangi bir kısıtlama yapmadan aynen nakletmeye özen gösterdim. Elbette günümüzde, başta göç olmak üzere çeşitli yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Ancak, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullar birçok sorunu yeniden ele almayı adeta gerekli kılmıştır. Ülkemiz, başta Suriye olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Irak’tan göç alırken, genç beyinlerimiz de hızla batıya göç etmektedirler. Başta tarım olmak üzere birçok konuda ülke artık kendi kendine yetememektedir. Bunların her birinin sorgulanması lazım. Elinizde tuttuğunuz Yenigün Gazetesi aracılığıyla bu sorunları sizlere önümüzdeki sayılarda tek tek anlatmaya çalışacağım.