İK Yönetimi'nde kişilik envanteri uygulaması

Yayın Tarihi 20 Ocak 2020

İnsan kaynaklarının önemini kavrayan birçok firma kişilik envanteri testleri ile çalışanlara uygun ortamın yaratılması ve eğitim planlamalarının yapılmasını hedeflemektedir.

İnsan kaynaklarının önemini kavrayan birçok firma kişilik envanteri testleri ile çalışanlara uygun ortamın yaratılması ve eğitim planlamalarının yapılmasını hedeflemektedir.
Bununla beraber, işe alma sürecinde de uygulanan testler ile kişinin hem iletişim becerileri hem de zihinsel ve duygusal zekası ile ilgili veriler elde etme açısından da gereklidir.
Davranışsal bir test modelini ifade eden kişilik envanteri testinde doğru veya yanlış cevap diye bir şey söz konusu değildir. Amaçlanan, kişiyi tanımak ve hayat görüşü hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Envanterleri doldururken adayların “dürüst” olması ve kendilerini oldukları gibi göstermeleri çok önemlidir.
Bunun nedeni ise kişilik envanterlerinin adayların kişilik özellikleri itibariyle pozisyona uygunluklarının belirlenmesi amacıyla yapılmasıdır.
Firmanın insan kaynakları uygulamaları yetkinliklere dayalı ise ve değerlendirme sürecinde adayların yetkinlikleri değerlendiriliyorsa "Kişilik Envanteri" yerine "Yetkinlik Envanteri" kullanılması önerilmektedir.
Peki bu teste neden ihtiyaç duyulmaktadır?
Personelin verimliliği şirketin başarı ve imajı ile doğrudan alakalı olduğundan firmalar kişilik envanter testlerine büyük önem verirler. Bu nedenle bu test ile işe alınacak kişinin gerçekten işe uyum sağlayıp sağlayamayacağına yönelik bir dizi çalışma planlarlar.
Bu test sadece işe alım süreci içerisinde değil, terfi ve personel kişilik haritası çıkarmak için de uygulanabilir. 
Personelini daha yakından tanımak isteyen firmalar tarafından uygulanan test sonuçlarına göre eğitim programları düzenleyebilir. 
Yapılan kişilik testleri ile ölçülmek istenen 4 bileşen vardır:
1 - Sosyal Beceri
2 - Analitik Düşünme
3 - İletişim
4 - Organizasyon Kabiliyeti 
Bakıldığında uygulama da basittir.
Firmalar tarafından yapılan uygulama personel ihtiyacı duyulan pozisyonun gerektirdiği niteliklere göre yapılır. 
Örneğin; pazarlama departmanına alınacak personel için iletişim becerisi aranırken, diğer taraftan Proje geliştirme ile ilgili bir bölüm için de analitik düşünme becerilerine daha fazla ihtiyaç duyulur. 
Bu nedenle kişilik testleri yapmadan neyin arandığının çok iyi şekilde bilinmesi gerekir.
Kişilik envanteri testi ile doğru pozisyona doğru personel yerleştirme maliyetleri oldukça düşer. 
Bir firmanın personel istihdamı için harcanan zaman ve stres oldukça yoğundur. 
Bu stres sonucunda yanlış kişilerin seçimi ise maliyet kaybıdır. Bu nedenle kişilik testleri ile sürecin çok daha verimli olması sağlanır.
Ayrıca bu tarz testleri kendi gelişiminiz açısından da uygulayabilirsiniz.
Birçok ücretli kişilik envanter testi olduğu gibi internetten bulabileceğiniz ücretsiz kişilik envanter testi de bulabilirsiniz. 
Unutmayın!
Kendinize uygulayacağınız kişilik envanter testi ile farkında olmadığınız kişilik özelliklerinizi fark edeceksiniz.
İnanın bu geri bildirim size çok şey katacaktır.