İK yönetimi ve liderlik

Yayın Tarihi 27 Ocak 2020

Liderlik tüm dünyada kurumların İK gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Gelin "Liderlik nedir?" beraberce inceleyelim.

Liderlik tüm dünyada kurumların İK gündeminin ilk sırasında yer alıyor.
Gelin "Liderlik nedir?" beraberce inceleyelim.
Liderlik, bireyin hedeflerine ulaşma amacıyla gösterdiği çabaları en üst düzeye çıkardığı bir süreçtir. Liderlik, otoriteden değil, sosyal etkilerden kaynaklanır.
Liderlik, ortamı ve şartları uyarlama yeteneğidir. Böylece problem çözmede herkes katkı sağlar.
Şirketler ve örgütler, işleri başarı ile yürütebilmek için liderlere ihtiyaç duyarlar. Lider, kendisinde bulunan enerji, güç ve motivasyonla başkalarına da ilham kaynağı olur.
Görünen o ki 21. yüzyılda liderlik anlayışı farklı bir konuma doğru ilerliyor.
Küresel etkinliğe sahip, değişen koşullara hızlı adapte olabilen, farklılık ve entegrasyonu doğru şekilde yönetirken çalışanlara ilham vererek iyi bir performans göstermelerini sağlayan bir liderlik anlayışı ön planda.
Kurumlar, genç liderlerin bünyeye kazandırılması, küresel liderlerin hızlı bir şekilde yetiştirilmesi ve kıdemli liderlerin daha uzun süre kurum içinde katılımlarının sağlanması için var gücüyle çalışıyorlar.
Liderlik konusunda insanların yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda en etkili ve verimli şekilde kullanılması, dolayısıyla işletmelerinde hedeflerine ulaşması, son yıllarda en temel amaçlardan biri olarak gözükmekte.
İK Yönetimi'nde liderin başarılı olması da liderin yeterlik ilkesine uyarak insanların yeterliklerinin olduğu işlere sevk edilmesinden geçiyor.
Yine liderin insancıl davranış ilkesine paralel olarak kurum içinde çalışanların iletişimini güçlendirmek, güvenliği sağlamak, bağımsız iş ortamı sunmak gibi durumları yerine getirmesi de yönetimin başarısına katkı sağlamakta.
Ayrıca liderin işe alma ve işten çıkarma gibi ciddi kararlarda herkese eşit seviyede davranması çok önemli.
Liderlik davranış türlerinden demokratik davranış biçiminin, insan kaynakları yönetimi ilkelerinden eşitlik ilkesi, yeterlik ilkesi ve insancıl davranış ilkeleri ile paralellik gösterdiği düşünüldüğünde, bu davranış biçimine sahip olan liderlerin yönetimi başarıyla sürdüreceği hiç kuşku götürmeyecek bir gerçekliktir.
Lider davranışlarının çalışanlar üzerindeki etkilerine baktığımızda, bir örgütte iş doyumunun yükselmesi, liderin çalışan kişilerde işine karşı içten güdülenme meydana getirerek, onları yüksek verime yöneltmesi yüksek bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dğişime liderlik edecek, ofisinden çıkıp üretim alanında neler oluyor diyebilecek, insanların nasıl bir ortamda ne sorunlar ile karşılaştığını içinde hissedecek ve en önemlisi bu sorunlara sahada ekip ile çözüm arayacak insan kaynakları liderlerine ihtiyaç var diye düşünmekteyim.
Liderliğin güç kullanmak değil, gücü kullanmak olduğunu ve insanların ancak birilerini örnek alarak değişime daha kolay uyum sağladığının farkındalığını benimsemiş liderlerin günümüzde talep gördüğü ve göreceği aşikar.
Bilinmeli ki lider; diğer kişilerin almaktan kaçındığı riskleri almaktan sorumlu bireylerdir. Çünkü aldığı risklerden o sorumludur. Onu lider yapan da göze aldığı risklerdir.
Unutulmamalı ki iyi lider, zamanın ötesine geçmeyi bilen liderdir.