Hitler’in papazları

Yayın Tarihi 08 Ekim 2019

Hitler, 12 Şubat 1938 günlü söylevinde “Benim tarihi bir misyonum var. Ben bu misyonu gerçekleştireceğim. Çünkü tanrı bunu yerine getirme görevini bana verdi. Benimle beraber olmayanlar ezilecektir” demişti.

Siyasal İslamcı parti önderlerinin camili, ibrikli, abdestli, namazlı propaganda görüntülerini nasıl da çağrıştırıyor değil mi? Hitler’in Rusya’ya tanrısızlığı yayan komünizme karşı hristiyanlığa sarılmış bir Haçlı savaşçı örgütle ortaya çıkması, Katolik odak Vatikan tarafından da destekleniyordu. 
1930’larda Katolik piskoposlar, İspanya’dan komünizme karşı savaş açan Franko’nun ordularını kutsamış, faşist İspanyol basını sık sık faşist selamı veren keşişlerin resimlerini basmıştı. Papa dinsizliği yayan komünizme karşı Hitler ve Mussolini’yi destekliyordu. Piskoposlar Hitler’in buyruğunda birleşme vaazları veriyordu. 1939 Kasım’ında Münih’te Hitler’e düzenlenen başarısız suikasttan sonra Almanya’daki tüm Katolik basın Hitler’in tanrının sevgili kulu olduğu içindir ki suikasttan kurtulabildiğini yayıyordu. Papalığın Hitler ve Mussolini destekçiliği 1944’e kadar böyle sürdü. 
Hitler’in Yahudi düşmanlığı da tıpkı komünist düşmanlığı gibi 1933’te anlaşma imzaladığı Katolik Kilise devleti Vatikan’ın Yahudi düşmanlığı ile örtüşüyordu. Hitler – Vatikan anlaşması ile birlikte, Vatikan görevlisi kardinaller, papazlar Nazi toplantılarına katılıp Nazi selamı vermeye başlayacaklardı. 
Hitler, hangi mezhepten olursa olsun tüm hristiyanları kendi önderliği altında birleştirerek tek dünya devleti kurmayı amaçladığını söylüyor ve bunu çeşitli simgeler kullanarak kitlelerin beynine kazıyordu. 
Amerikan para babalarının da desteği ile Rusya’ya saldırmayı adeta görev edinmişti. Zaten Hitler Nazizm’i kendisi üretmemişti. Henry Ford’tan alıp benimsemişti. Daha sonraları Hitlerin Amerikan ajanı olduğu ortaya çıkmıştır. 1976 yılında Prof. Dr. Anthony Sutton bunları belge ve kanıtlarıyla “Hitler” adlı kitabında açıklamıştı. Hatta akademisyenlerden bazıları ne idüğü belirsiz bir delinin başının altından çıkmış bir ideoloji olarak göstermişlerdi. Ama aslen Amerikan sanayileri tarafından yaratıldığı gerçeğini o güne dek görememiş olduklarından utanmışlardı. Oysa Hitler ta 1931’de verdiği demeçte “düşüncelerimin esin kaynağı olan Henry Ford’a saygı duyuyorum” diyordu. Hatta kendisini parasal ve teknolojik olanaklarla donatan Ford’u “Alman Kartalının Büyük Haçı” madalyasıyla onurlandırmıştır. 
Denilebilir ki, Amerikalı sanayici Henry Ford’u Yahudi ve Komünist düşmanlığına iten konular hep sömürüye dayalıydı. Mesela;
Amerikan işçileri arasında hızla yayılan örgütlenme işçileri greve sürükleyerek sanayi üretimi baltalıyordu. 
Sovyetler Birliği kapılarını batı ticaretine kapatıyor, batı sanayi ürünlerini Rusya da satılmasını engelliyordu. Böylece batılı sanayicilerin dünya üzerindeki dış satım alanlarını daraltıyordu. 
Tefeci bankerlerin çoğu Yahudi idi. Bunlar sanayiciye yüksek faiz uygulayarak üretim maliyetlerini yükseltiyor, böylece sanayicinin karı azalıyordu.
İşte Amerikalı sanayici Henry Ford’u aynı anda hem Yahudilere hem de komünistlere düşman eden nedenler bunlardı.