Girişimcilikte inovasyonun önemi küresel bir analiz

Yayın Tarihi 28 Nisan 2021

Sürekli gelişen ve değişen dünyada son yıllarda önemli konuların başında gelen girişimcilik, yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve istihdam sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır. Girişimcilik, iktisadi süreçteki rolüne paralel olarak toplumsal yapıda da yenilikçi bir sürecin başlatıcısı durumundadır. 
Girişimcilik faaliyetlerini gerçekleştiren kişi olan girişimci, kültür, gelişme, yenilikçilik ve kalkınma için zengin bir potansiyeli üzerinde barındırmaktadır.
Girişimciler serbest piyasa ekonomilerinde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için iş süreçlerinde ve ürünlerinde sürekli olarak yenilik yapmak zorundadır. Bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine baş aktör olarak girdiği, düşünsel bir dönüşümün yaşandığı günümüzde tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri inovasyon kavramını çalışma alanlarının bir parçası haline getirmeleri ile mümkün olmaktadır.
Günümüzde başarılı birçok girişimcinin başarısının arkasındaki gücün inovasyon çalışmaları olduğu  bilinmektedir. Girişimciler inovasyon çalışmaları sonucunda kurdukları iş modelleri ile hem kendi hedeflerine ulaşmakta hem de dış ticaret yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Yaratıcılık işletmelerde en çok aranan yetenektir. İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırabilmeleri ve sorunlarını çözebilmeleri için gereksinimlerini, sınırlı kaynakları ekonomik kullanarak ve koruyarak gidermelidirler. 
İhtiyaçları karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin sağlanması için insanların yaratıcılıklarına hep gerek duyulmuştur. Son yıllarda rekabetle kaliteyi yükseltebilmek için yaratıcılık aranır olmuştur. Yaratıcılık; yeni bir girişim başlatılırken, özgün iş fikirleri bulmada en çok aranan bir yöntem olmuştur. Yaratıcılık geliştirilebilen bir yetenektir.
Kişileri girişimcilikte buluşturan ortak nokta, yeniliktir. Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri, kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalıdır. Peter F. Drucker yeniliği, girişimcinin özgül bir işlevi olarak görmektedir. Ona göre bu işlev yeni bir girişimde, daha önce kurulmuş bir işletmede, bir kamu kurumunda kendini gösterebilir. Diğer yandan yenilik, girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynakların zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır.
Girişimcilerin ekonomik göstergeler ve kalkınma konusunda önemli bir unsur olduğu göz ardı edilemez. Girişimcilik fikrinin doğması bir çok etkene bağlı olarak gelişmektedir.
Girişimcilik için tek başına yeterli bir etken olmamasına rağmen inovasyon faaliyetleri girişimci için içsel bir etken ve önemli bir unsurdur. Çünkü inovasyon çalışmaları yapan kişiler ile girişimcilerin kişilik özelliklerinde benzerlikler bulunmaktadır. Bu özellikler risk alma isteği, yaratıcılık, rekabetçilik ve fark yaratma isteğidir.