Girişimcilik faaliyetlerinin finansal yönleri

Yayın Tarihi 30 Aralık 2020

Girişimcilik faaliyetlerinin finansal yönleri

Girişimcilik faaliyetlerinin temelini öncelikle “yenilik” oluşturur. Girişimci ilk olarak “hangi işi yaparsam daha çok para kazanırım ve işletmemin uzun yıllar çalışmasını sağlarım” fikri üzerinde duracaktır. Mevcut olan bir pazara girmek, zaten yapılan bir işi yapmak çok kolay değildir. Çünkü mevcut işletmeler sizin sektöre girişinizi engellemek için rekabet avantajlarını bir silah gibi kullanabilirler. Yani fiyatlarını düşürebilir, reklamlarını arttırabilir veya çok daha farklı yöntemlere girişebilirler. Daha başlangıçta bir işletme kurmanın maliyetini sizin için arttırabilirler. Bu sebeple öncelikle “yeni bir fikre” ihtiyacınız bulunmaktadır. Bulduğunuz bu fikir sizi diğer işletmelerden ayırt etmeli, müşteride işletmeniz hakkında bir farkındalık oluşturmalıdır. Girişimcilik eğilimi yüksek olan kişilerde yenilikçilik davranışının daha yoğun olarak görüldüğü bilinmektedir.

Yeni fikrin bulunduğunu kabul edelim. İşte bu aşamada detaylı bir planlama ve bütçeleme yapmak gerekir. Planlamada bu fikri değere dönüştürmek için gereken makine ve ekipmanlar, sahip olunması gereken demirbaşlar, yapılması gereken pazarlama faaliyetleri gibi tüm detayların düşünülmesi gerekir. Yeni girişim; yeni pazarlar arama, mevcut sektörde iş kollarını geliştirme ve genişletme, mevcut iş alanlarında yeni sektörlere yeni ürünlerle girme, tamamen yeni ürünler ile yeni pazarlara açılma ve saldırgan reklam ve pazarlama yapma ögelerini içermektedir.

Burada proaktiflik vurgusu yapmak gerekir.

Proaktiflik, ilk adımı atmak ve rakipleri izlemekten ziyade onlara öncülük edebilmek, izleyen değil izlenen olmaktır. Bu ise başarısızlık ihtimaline karşı azimli, uyumlu ve istekli olmayı gerektirmektedir.

Risk, işletmelerin bir girişimde bulunurken “kaybetme olasılığı” anlamına gelmektedir.

Risk alma girişimcinin en temel özelliğidir. Risk almayı gerçekleştiremeyen bir girişimcinin başarılı olması da mümkün değildir. Ancak girişimci mutlaka riskleri iyi hesaplamalı ve etkili bir risk yönetim süreci gerçekleştirebilmelidir. Her riskin değil makul risklerin alınması gerekmektedir.

Girişimcilik faaliyetinin hayata geçirilmesi için mutlaka sermaye gerekmektedir. Eğer girişimci yeni fikrini hayata getirecek paraya kendisi sahipse işletmeyi kurmaması için önemli bir engel bulunmamaktadır. Ancak genelde girişimci tek başına gereken sermayeyi sağlayamayacak durumdadır. İşte bu durumda ülkenin para ve sermaye piyasaları ve ilgili kurum ve bakanlıkların konuya ilişkin proje ve işplanı karşılığında hibe ve teşvikleri devreye girer.

Girişimcilik faaliyetlerinin hayata geçirebilmesi için gereken unsurlar;

* Küçük girişimcileri bir araya gelerek çok ortaklı büyük girişimler oluşturmalıdır.
* Uluslararası ortaklar bulmalı, yabancı yatırımcılarla birlikte hareket etmelidir. Yabancı yatırımcıların ülkede özel mülk edinmelerine de izin verilmelidir.
* Yeni iş yeri açandan 3 yıl vergi alınmaması veya yeni açılan iş yerine düşük maliyetli kredi sağlanması gibi imkânları devlet sağlamalıdır.

* Bankacılık sektörünün yeni girişimcilere kredi sağlamasında devletin bazı kolaylıklar sağlaması veya destek olması gerekmektedir.

* Uluslararası piyasalardan fon temin etme olanaklarının arttırılması gerekmektedir.
* Bankacılık sektörünün geliştirilmesi ile global sermaye hareketlerinin artışı da sağlanabilir.

Ülkemizdeki Girişimcilik faaliyetlerinde ise, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB gibi kurumların yeni Girişimcilere ve halen Girişmiş işini kurmuş ve kapasite artırımı ve teknoloji yenilemesi yapmak isteyenlere sağladığı proje karşılığı hibe ve teşvikler mevcuttur,vardır.