EXPO için suskunluk yasası devam ediyor!

Yayın Tarihi 23 Temmuz 2013

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanlarının İzmir Valisi Mustafa Toprak’a hoş geldin ziyaretinde gündem EXPO idi.¶

Basın duyarlı davrandı ve EXPO’yu sordu. Sayın Vali de EXPO konusundaki suskunluk yasasının bozulmayacağı mesajı verdi.

Vali Toprak soru üzerine 'EXPO alanı için sunulan taslağı esasmış gibi kabul etmemek lazım' dedi. “Bu gün, 27 Kasım günü; birlik, beraberlik günü ve sandıktan İzmir'i çıkarma günüdür. O tartışmaları, görüşleri, eleştirileri ve o yaklaşımları saygıyla karşılamak lazım; ama neyin ne olduğunu da bilmek lazım. En uygunu 27 Kasım’dan sonradır. Ama bir şeyi de ifade etmek istiyorum: Bir meselenin sunumu için ortaya konulan taslağı, esasmış gibi de kabul etmemek lazım.”

Paris’te Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Sekreteri ile görüşmeye giden Vali Toprak tartışmaları zamansız bulduğunu söyledi ve “Şu anda netleşmiş bir hadise yok. Orada bir imar planı yapılmıştır; bunlar dinamiklerin de görüşleri alınarak revize de edilebilir, bakılabilir ve zaten orada alana bakarsanız; 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derecede sit alanları var. Oralara nelerin nasıl yapılacağı belirlidir. Onun için şu anda ben yersiz bulurum, neden yersiz bulurum, çünkü 27 Kasım’daki sandık önemlidir. O zaman sandıktan çıkmadan bunların tartışılmasını zamansız buluyorum. Anlamsız değil, bakınız “zamansız” buluyorum.” dedi.

 

* * *

 

İzmir basını bir süredir suskunluk yasasını bozdu.

EXPO alanı olarak İnciraltı’nın yer seçimini tartışmaya başladı. İzmir medyası tartışmanın zarar vermeyeceğini, tartışmamanın zarar vereceğini ve tartışmanın, eleştirilerin zamansız olmadığını düşünüyor.

EXPO demokrasi demek zaten. İnciraltı’nda 6 ay boyunca protesto olacağına halkın katılımıyla yer seçimi daha iyi olmaz mı?

Sayın Vali'nin açıklamasına göre taslak esas değilse yer seçimi değişebilir sonucunu çıkarabilir miyiz?

Yer seçimi değişecekse daha önce önerilmiş bir yeri ben yeniden gündeme getiriyorum.

EXPO için Alsancak Liman Arkası'nı öneriyorum!

 

* * *

 

EXPO için tez hazırlamış olan 9 Eylül Üniversitesi'nden Oya Kokum ve H. Evren Erdin yer konusunu ayrıntıları ile inceliyorlar ve bakın ortak tezlerinde Alsancak Liman Arkası için ne diyorlar: “1970’li yıllarda İzmir kentinin ilk nazım imar planının hazırlanmasından itibaren İzmir’in kent merkezi olarak gösterilen ve tarih içinde revize edilmesi, yarışmaya açılmasına

rağmen günümüze kadar merkez olușumunu, dönüșümünü tamamlayamamıș bir alanla liman

ve liman fonksiyonlarının bulunduğu bir alanda yer almaktadır. Bölgesel hatta ülkesel anlamda önemli bir liman olan İzmir Limanı ile birlikte kentsel servislerden (ulașım, teknik altyapı gibi) ortak hizmet alması/faydalanması, konum itibariyle fırsat olarak gözüken alternatif ulașım seçeneklerini (hafif raylı, denizyolu, karayolu gibi) getirdiği yoğunluk ile riske çevirme potansiyeline de sahiptir. Öte yandan, EXPO öncesi ve sonrasında, yıllardır bașlatılamayan kent merkezi olușum sürecinin bașlatılması için de bir fırsat niteliği tașımaktadır.”

 

* * *

 

İTO Başkanı Ekrem Demirtaş da burayı 2015 sürecinde önermişti. EXPO’yu ilk öneren, EXPO için ömrünü veren Demirtaş’a şimdi yer sorulsa sanırım yeni bir Gezi olmaması için Alsancak Liman Arkası diyebilir.

 

* * *

 

Anlaşılan 27 Kasım 2013’e kadar suskunluk yasası devam edecek. Kasım’dan sonra da zaten karar verildi artık tartışmaya gerek yok denecek. Umarım kazanırız. Ama ya kazanamazsak…

Sakın kaybederseniz kimseyi suçlamayın!