Ekonomi ne alemde?

Yayın Tarihi 12 Eylül 2018

TÜİK, Ağustos ayı ‘Ekonomik Güven Endeksi’ raporunu açıkladı.

Ekonomik Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %9 oranında azaldı.

Şu an 2009 yılından beri en düşük seviyede!

Türkiye’nin dış borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı neredeyse 2001 Ekonomik Krizi’nden hemen önce görülen rekor seviyelere yaklaştı.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş; tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Açlık ve yoksulluk sınırı için ise Ağustos ayı tam bir felaket!

TÜRK-İŞ’in hazırladığı, Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcama tutarı (açlık sınırı) 1.812,47 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.903,80 TL oldu.

Bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.225,54 TL olarak hesaplandı.

Görünen o ki genel ekonomik durumla ilgili kötümserlik devam etmekte.

Türkiye ciddi bir açmazla karşı karşıya.

Ciddi bir ekonomik kriz var.

3 ayda 1 toplanması gereken Ekonomik ve Sosyal Konsey en son 2009 yılında toplanmış.

2009 krizine kadar olan dönemde faizleri yüksek tutarak sıcak para akımlarını Türkiye’ye çekmekte başarılı olan ülkemiz, bu modelle Türkiye’nin dış borçlarının hızla arttığını, ithalata bağımlılığın yükseldiğini ve büyümede sanayinin payının düştüğünü göremedi.

Gerçi ülkemize küresel para akışının arttığı 2003-2013 arasında önemli ekonomik kazanımlar elde etmemize rağmen, bu dönemde alınan dış borcun ve borsaya giren yabancı yatırımın verimli kullanılamamasından dolayı 2013 sonrasında ekonomide bozulma başladı

Ekonomide konut ve yol inşaatı gibi döviz getirmeyen ve rant olgusu yüksek olan projeler ekonomiye ilaç olamadı.

Artık uluslararası sermaye gelişmekte olan ülkelerden çekiliyor. Yani para bulmak giderek zorlaşıyor. Cari açık giderek büyüyor.

Sanırım sağlıksız büyümenin bedelini ödeme zamanı geldi.

Ekonomik durgunluk böyle sürmeye devam ederse, IMF’ye değil borç vermek, yeni bir stand-by anlaşması imzalayacağız bu böyle biline.

Allah ülkemizin yardımcısı olsun…