Dayanışmanın   faydaları

Yayın Tarihi 20 Aralık 2018

Belediye başkanı arkadaşlarımla yaptığımız toplantıda özellikle mesleki dayanışma açısından bir birlik kurma fikri gelişti ve birliğin resmileşme sürecini beklemeden Aliağa’da  kurulması kararı alınmış olan ithal kömüre dayalı  termik santral karşıtı bir açık hava mitingi düzenlemekti. Dönemin kaymakamı miting yapılacak yer için bazı zorluklar çıkardı ama esas olan kendimizde var olan enerjiyi  katılımcı yöre halkı ile birlikte  devreye sokmaktı. Nitekim belirlediğimiz tarihte  1990 ilkbaharında  belediye başkanlarımız ve yörelerinden gelen  duyarlı insanlarla  şehir dışı sayılabilecek  bir alanda  12 Eylül  karanlığının sürdüğü bir ortamda 10.000 kişinin katılmıyla  termik santral nedir, zararları nelerdir, buna karşı ne yapmak lazımdır gibi ana başlıklarla  anlatmaya çalıştık. Diğer yandan da  bakanlar kurulu kararının iptal edilmesi için  hukukçu arkadaşlara dava açmaları için belediye başkanları olarak vekalet verdik. Bu arada aramıza katılmak için başta izmir halkı olmak üzere ülkenin birçok yerinden ya telefon ederek ya da bizzat gelerek görev talep edenler de çığ gibi büyüyordu. Basının ilgisi  olağanüstüydü. Bu durum bizim de özgüvenimize olumlu olarak yansıyordu.adeta hemen herkes uygulamalı çevre dersi  görüyordu. Ana sloganımız; sanayileşmeye evet, çevreye duyarlılığına evet, kirletici vasfı yüksek olan sanayiye hayır. Bu sloganlarla  bakırçay belediyeler birliği kentlerinde sandık kurarak bir nevi referandum yaptılar. ( o zaman belediyeler için yasaktı, hatta yargılandık  ve beraat ettik . Milletvekilliği yaptığım dönemde de yasallaştı). Sonuç olarak ortalama  % 96 civarında  “ termik santral istemiyoruz”  dedi  Bakırçay halkı. Bu olumlu davranışı zirveye çıkarmak için 6 Mayıs Hıdrellez Bayramını hedefe koyarak çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Bu defa daha görkemli mitnglere doğru ve santralın yapılması düşünülen  gencelli’ yi adres yaptık.

Onu da haftaya