Çevre

Yayın Tarihi 08 Haziran 2021

Üç gün önce Dünya Çevre Günü nedeniyle özellikle belediyelerde bazı etkinlikler

düzenlendiğini televizyonlarda izledik, basında okuduk. Son zamanlarda çevrenin öneminin giderek

arttığını yaşadığımız felaketlerden de görmekteyiz. Çok kişinin bahsettiği ama geleceğe yönelik

tahminlerde bilimsel bir saptama yapılamayan denizlerimizle ilgili ismi dahi korkutucu kimine göre

müsilaj, kimine göre hıyar, kimine göre deniz salyası denilen bir kirlilikle karşı karşıyayız. Şimdilik en çok Marmara denizinde görülen bu kirlilik bilim adamlarımıza göre Karadeniz’e ve sonra Ege’ye

yayılabilir. İddialara göre Marmara denizi artık balığı tutulamayacak ve yenilemeyecek ölçüde

kirlenmiştir. İnsanın bunları düşünmesi bile çok ürkütücüdür. Bir de buna Kanal İstanbul projesi de

ilave edilirse insan yaşamı için hangi tehlikelerin baş göstereceğini tahmin etmek bile güçtür. Dilerim bilimin öncülüğünde yapılacak olan çalışmalarla bir an önce bu tehlikeyi bertaraf ederiz.

Bu taze bilgileri aktardıktan sonra yine bir çevre kirliliğinden bahsetmek istiyorum. On yıl

kadar önce Aliağamızda yaratılan çevre kirliliği nedeniyle ölüm sebeplerini ilgili bakanlığa sormuştum. Gelen cevapta özellikle kanser hastalığı ölümlerinin diğer ölümlere oranla çok fazla olduğunu, toplam 241 kişinin akciğer kanseri ve mide kanserinden yaşama veda ettiğini öğrenmiştim. Bunun da hava

kirliliğinden meydana geldiğini istatistiki verilerle açıklandığını görüyoruz.

Demek oluyor ki baca gazlarından çıkan kimyasallar, asbestli gemilerin yönetmeliklere

aykırı olarak sökülmesinden , yine sökülmek için yanaştırılan gemilerin sintine atıklarının gelişigüzel bir şekilde denize boşaltılmasından, sanayi işyerlerindeki fabrikaların bacalarına filtre

konulmamasından kaynaklanan kirlilikler yöre insanlarını temiz bir çevreden mahrum bırakmaktadır. Dilerim önümüzdeki dönemde bu olumsuzluklar giderilir ve halkımız sanayi kentinde temiz bir çevrede normal yaşamlarını sürdürebilirler. Bunca kirliliğin olduğu bir dünyada çevre günü kutlamasını doğru bulmadığım için bu hatırlatmaları yazma gereği duydum.