Çalışanlar için ücretsiz izin yasalaştı

Yayın Tarihi 27 Nisan 2020

Çalışanın talebine bağlı ve sınırlı olarak uygulanmakta olan ücretsiz iznin, işçinin rızasına bağlı olmaksızın işveren tarafından kullandırılması yeni düzenleme ile yasal hale getirildi.

Çalışanın talebine bağlı ve sınırlı olarak uygulanmakta olan ücretsiz iznin, işçinin rızasına bağlı olmaksızın işveren tarafından kullandırılması yeni düzenleme ile yasal hale getirildi.

Bu da demek oluyor ki: İşveren 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle 3 aylık süreyi geçmemek şartıyla işçiyi tamamen ve ya kısmen ücretsiz izne çıkarabilecek.

3 aylık süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

Bu düzenlemeyi kısaca özetlemek gerekirse:

Daha önce kendi rızası olmayan bir işçiyi ücretsiz izine çıkaran işveren iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçiye kıdem tazminati öderken, bu yasa ile işçi iş sözleşmesini haklı nedene bağlı olarak feshedemeyecek ve kıdem tazminatına hak kazanamayacak.

Peki ücretsiz izine çıkarılan işçi ne kadar ücret alabilecek?

Ücretsiz izin kullandırılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler, eğer bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almıyor ise ücretsiz izinde bulundukları sürede günlük 39,24 lira nakdi ücret desteği almaya hak kazanacaklar.

Bir ay ücretsiz izne çıkarılan çalışan 1.177.20 lira ücretsiz izin ücreti alacak.

Yapılan ödemelerden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecek.

İşçi hem çalışır hem maaş alırsa ne olur?

Nakdi ücret desteği alan çalışanın fiilen çalıştırıldığı tespit olursa; çalıştırılan her işçi ve her ay için ayrı ayrı olmak üzere işverene 2.943 lira idari para cezası kesilecek.

Ayrıca ödenen destek kanuni faizi birlikte işverenden tahsil edilecek.

Ücretsiz izine çıkarılan çalışan sağlık hizmetlerinden yaralanabilecek mi?

Ücretsiz izne çıkarılan çalışan genel sağlık sigortalısı sayılacak, primleri ise İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Bunun dışında işçi istifa etmesi durumunda bu ödenekten faydalanamayacak.

Ayrıca işçi 30 gün ücretsiz izinde olmak zorunda değil. Örnek olarak 15 günlük çalışması var, geriye kalan 15 gün için ücret desteğinden faydalanabilir.

Diğer bir soru da: Başvuru koşulları var mıdır? Varsa nelerdir?

Kısa Çalışma Ödeneği'nde olduğu gibi başvuruda bulunmak istediğiniz işçinin son 3 yılda 600 /20 gün veya 450/60 gün kurallarına uyup uymadığına bu ücret desteğinde bakılmaz. Tek şart işçinizle 16 Nisan 2020 öncesinde hizmet akdi kurulmuş olması.

Son olarak şunu ifade etmek isterim:

Korona salgını nedeniyle hen işvereni hem de işçiyi korumak adına çıkarılan bu yasanın iyi niyetle çıkarıldığı konusunda elbette şüphem yok.

Lakin çalışana verilen 1.177.20 lira ücretsiz izin ücretinin az olduğu aşikar.

Türk-İş'in 2020 yılı mart ayı için açıkladığı bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarının 2.847 TL, dört (4) kişilik bir ailenin açlık tutarının 2.345 TL ve yoksulluk sınırının 7.639 TL olduğunu göz önünde bulundurursak verilen bu ücretin ne kadar düşük olduğunu görebiliriz.

Bu veriler ışığında 1.177.20 TL alacak çalışana "Allah yardımcısı olsun" demekten başka diyecek bir söz bulamıyorum