Bugün Dünya Şehircilik Günü...

Yayın Tarihi 08 Kasım 2017

Bugün Dünya Şehircilik Günü...

Dünya Şehircilik Günü olarak kutladığımız bugün, Türkiye kentleri ve şehirciliği ciddi sorunlarla yüz yüze kalmış gözüküyor.
Türkiye’nin çarpık kentleşmesi herkesin malumu. 
Birçok kent merkezinde halen gece kondular var. Ancak çarpık kentleşmenin sadece  bugünün sorunu olduğunu söylemek doğru  değil. Zira bu sorun son kırk yılın eseri olan bir mesele. 
Çarpık kentleşme,  kentlerin kontrolsüz, plansız ve planlamadan uzak bir şekilde, estetik kaygılar olmadan rastgele büyümesi anlamına geliyor. Bu şekilde ortaya çıkan yapılar sağlıklı yapılar olmuyor. 
İnsanın doğal gereksinimleri düşünülmeden, kentin dokusuna ve ruhuna  uymayan bu yapılaşma modern yapılaşma adında yutturulmaya çalışılıyor.
Zorunlu göçlerle desteklenen kentleşme süreci, nüfusu aşırı şişen megapol ve metropoller ile giderek boşalan orta ve küçük kentler tablosunu üretiyor.
Kısa vadeli çıkarları için tahrip edilen ve gözden çıkarılan kentlerimiz, imar afları yoluyla elde edilen ‘haksız’ imar hakları ile modern köy görüntüsünden öteye gidememektedir.
Bu imar ‘haksızlıkları’, kentsel mücadelenin temel konularından biri olmalıdır.
Plan kararlarına aykırı yapılaşma, sel ve deprem gibi büyük doğal afetlerin önü açmaktadır.
Türkiye’de kentlerin salaş ve kaçak  yapılardan, afet riski taşıyan yapılardan arındırılması, yenilenmesi, modernleştirilmesi, yeni işlevlerle donatılması elzem bir gerçekliktir.
Kentsel dönüşümün yeni sorunlara yol açmayacak şekilde planlanması, sosyal ve kültürel yönlerinin ihmal edilmemesi son derece önemlidir.
Dünyada uygulanan kentsel dönüşüm projelerinde, proje alanlarında yaşayan halkın; projenin planlama ve uygulama aşamasında projeye katılımlarının sağlanması, beklenti ve isteklerinin projenin tasarım ve uygulama aşamasında dikkate alınması, ülkelerin şehircilik gelişimine büyük katkı sağlamıştır.
Kentsel Dönüşüm, kentsel gelişmenin, toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı, kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp, yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasının adıdır. Lakin günümüzde kentsel dönüşüm kentsel bölüşüme dönüşmüştür.
Çevre, insan ve ekonominin iyi harmanlandığı, bizi bugünden geleceğe taşıyacak daha sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler umuduyla Dünya Şehircilik Günümüz kutlu olsun...