Bordrolama nedir?

Yayın Tarihi 30 Aralık 2019

İlk olarak "Bordro nedir?" onu tanımlamak gerekir.

İlk olarak "Bordro nedir?" onu tanımlamak gerekir.
Bordro, çalışanınızın ücret, mesai ve prim gibi kazançlarının üzerinden kesintiler yaparak ve üzerine belirli bir ekleme ile devlete yaptığınız ödemelerin her detayıyla yazılı olarak belgelendiği bir dökümdür. 
Her ay firmalar tarafından hazırlanması gereken, sigorta kesintilerinden vergi kesinlerine kadar her ayrıntıyı bulunduran oldukça detaylı ve kıymetli evraklardır. 
Peki bordrolama nasıl yapılır?
Bordrolama işlemleri, şirkette yaptıkları işten dolayı çalışanlara ödemelerin hesaplanmasından oluşun kalemler dikkate alınarak yapılır.
Öncelikle yasal çalışanların tanımlanması gerekir. Bordro programına kaydının açılması ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş bildirgesinin kurum üzerinden yapılarak barkodlu çıktılarının alınarak dosyalarında saklanması gerekmektedir.
Önemli bir husus da puantaj kayıtlarıdır.
Puantaj kayıtlarının aylık bazda kontrol edilmesi giriş-çıkış saatlerinin kontrol edilmesi, ay içerisinde kullanılan yıllık izin, mazeret izni, doğum izni, ölüm izni vs gibi kayıtların personel takip programına kaydının doğru bir şekilde aktarılması ve devamsızlıkların kontrol edilmesi gereklidir.
Burası önemli!!!
İş Kanunu'na göre normal çalışma saati haftalık 45 saat üzerinden aylık 225 saattir. 225 saatin üzerinde çalışılan süreler fazla çalışma saati olarak değerlendirilir.
Bir sonraki aşamada ise bordro programına bu puantaj verileri aktarılır. 
Kişi kişi kontrol edilir. 
Bu işlemlerden sonra kişinin bordrosuna girilecek ek ödemeler, sosyal yardımlar ve kesintiler varsa bunlar işleme alınır. Sosyal yardım olarak prim, ikramiye, yol yardımı, görev yolluğu, tazminat, çocuk yardımı, kira yardımı vb... olup; kesintilerde cari ay içerisinde ödenen avans tutarının mahsup edilerek bordrodan kesilmesi, icrası varsa çalışanın maaşı üzerinde 1/4'ü tutarında kesinti yapılması gerekir. Aynı şekilde ay içerisinde disiplin kurulu tarafından verilen yevmiye cezaları varsa bu tutarların kesintisinin yapılması gerekmektedir.
Bu veriler girildikten sonra yasal yükümlülüklerden kaynaklanan SGK, Gelir ve Damga Vergisi kesintisi yapılır. 
Yine aynı şekilde yapılan Gelir Vergisi kesintisi ayın 23.ünde muhtasar beyannamede sistem üzerinden onaylanır ve ayın 26'sında ödenme işlemi yapılır.
Bundan sonraki süreç ise vergilerin kesintisi yapıldıktan sonra kalan net tutarın ve AGİ’nin 10 (on) ve üzeri çalışını bulunan iş yerlerinde banka hesabına yatırılması zorunlu olduğundan anlaşmalı banka üzerinden çalışanların maaş hesabına aktarılır böylece tahakkuk süreci bitmiş olur.
İki nüsha olarak maaş bordroları yazıcıdan çıktı olarak alınır. Çalışanlara bir nüshasının kendilerinde kalacak şekilde verilir.
Diğer nüsha ıslak imzalı şekilde ay ay dosyalanarak tanzim edilir. 
Ücret alacaklarında zaman aşım süresi 5 yıl olduğundan dolayı  bordrolar saklanmalıdır.
Kısacası; bordrolama tanımı olarak da, işverenlerin yaptıkları iş için emek karşılığında somut veya soyut bir eylem için  çalışana ödeme yapılması süreci olduğundan  çalışanların kalem kalem bordrolama işlemini bilmesi zaruri bir ihtiyaçtır.