BOP’un hedefleri

Yayın Tarihi 07 Ocak 2020

Bu hedeflerin sıralanmasına başlamadan önce, son 1 haftada ABD’nin İran’ın en önemli sayılabilecek kişisini öldürmesi başta Ortadoğu olmak üzere Dünya’yı  hem şaşırtmış hem de yeni hedefler için her Ortadoğu ülkesi örgütlü-örgütsüz bir biçimde de olsa kendini gözden geçirmeye başlamıştır.

Bu hedeflerin sıralanmasına başlamadan önce, son 1 haftada ABD’nin İran’ın en önemli sayılabilecek kişisini öldürmesi başta Ortadoğu olmak üzere Dünya’yı  hem şaşırtmış hem de yeni hedefler için her Ortadoğu ülkesi örgütlü-örgütsüz bir biçimde de olsa kendini gözden geçirmeye başlamıştır. Çünkü katliamlar bugün nokta atışı ile olsa bile, önümüzdeki günlerin nelere mal olacağını kestirmek zor. Dünya bir tornavidayla parçalara ayrılamayacak kadar karmaşık bir düzenektir. Emperyalist saldırının Dünya halklarını nereye taşıyacağı belli değildir. Yine de biz bunları önümüzdeki yazılarda daha derli toplu şekilde sizlere sunmayı bir görev bilerek, BOP’un uzun vadede hedefleri nelerdir diye konferansın özüne sadık kalarak şöyle bir sıralama yapabiliriz;
-Ortadoğu ile kalıcı iş birliğini yaratmak için beşeri açıdan bir yakınlaşmanın sağlanması.
-Ortadoğu’da yaşayan devletler ile düzenli ve kurallı bir ilişki kurabilmek için yönetim modellerinde normların oluşturulması.
-Halkların devlet düzeni ile yaşadığı ilişkinin hak ve ödevleri engellenmeyecek bir anlayışa kavuşturulması için demokrasinin uygulama seviyesinde tesisi.
-Ülkelerin kendi kaynaklarının piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde dünya pazarlarına ulaşması.
-Özellikle enerji kaynaklarının tek yanlı kontrol altında bir baskı aracı olmaktan çıkartılması.
-Halkların ülke kaynaklarından ve gelirlerinden ayırım yapılmaksızın yaralanmalarını sağlayacak kamu reformlarının  yapılması.
-Ulusal veya uluslararası ihtilafların çözümünde kalıcı ve güvenilir bir hukuk normunun tesisi.
-Siyasi ve beşeri reformlar ile birlikte, mikro milliyetçilik problemleri, azınlık talepleri ve dini düşünce farklılığından kaynaklanan sorunların makul seviyede çözümlenmesi.
-Terörizm için zemin teşkil eden alanlarda iyileştirmelerin yapılması.
-Acil olarak, uluslararası terörizmle mücadelede iş birliğinin oluşturulması ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi.
-Afganistan ve Güneybatı Asya’da bulunan gruplarla mücadelenin dini bir temelden çıkartılması ve yeni siyasi sistemin tesisi.
-Hazar çevresinde bulunan sınır ihtilaflarının giderilmesi için yeni koalisyonların oluşturulması ve saldırmazlık garantilerinin sağlanması.
-Hazar çevresinde bulunan kaynakların çeşitlilik içinde dünya pazarlarına ulaştırılması ve Rusya kaynaklı baskıların en aza indirgenmesi.
-Irak’ta yürütülen istikrar harekatının başarılı olması için çevresel etkilerin azaltılması ve diğer sorunların birlikte çözümlenmesi için ortamın iyileştirilmesi.
-Filistin-İsrail çatışmasının bir Arap-İsrail çatışması noktasından uzaklaştırılması için acil çözümün tesisi. ABD’nin Arap-İslam dünyasındaki imajının gölgelenmesine neden olan bu çatışma ortamının kendi koşulları ile tanımlanarak çözüme kavuşturulması. ABD’nin İsrail ilişkisinde stratejik bir değişikliğe gitmek suretiyle,İslam dünyasında imajını düzeltmesi.
-Doğu Akdeniz’de yeni ve kalıcı bir güvenlik ve istikrar yapısının oluşturulması ve bunun kurumsallaştırılması.
-Kuzey Afrika’da bulunan inanç ve etnik taleplerin siyasi çerçeve içinde çözüme kavuşturulması için yeni bir güvenlik ortamının oluşturulması.
-Orta Afrika’da bulunan derin yoksulluk problemleri ile dini, etnik ve sınır nedenlerinden oluşan çatışma ortamının ortadan kaldırılması için yeni platformların oluşturulması ve öncellikle terörizmle mücadelenin bölge seviyesinde etkili olması.
-ABD’nin İslam dünyası ve Ortadoğu coğrafyası ile doğru ve kalıcı bir sosyal ilişkiye kavuşmasını sağlayacak adımların atılması.
-NATO’nun doğu kanadının yeni ve merkezi bir seviyeye çıkartılarak, bir global güvenlik mekanizması rolüne ulaşması. Bunun için de Ortadoğu coğrafyasının NATO konsepti açısında uygun bir konuma alanı olarak tanımlanması. Yeni çerçeve ile ABD hem AB hem de diğer bölgesel müttefikleri ile ‘Trans-Middle East / Trans –Ortadoğu’ bağı ile yeniden bir güvenlik ve işbirliği konsepti oluşturmaktadır. Bu konsept yeni NATO ile şekillenebilecektir.