Bilgi - Liyakat - Kariyer Üçgeni

Yayın Tarihi 27 Mayıs 2019

Konfüçyüs; ''Bildiğini bilenin, arkasından gidin! Bildiğini bilmeyeni, uyarın! Bilmediğini bilene, öğretin! Bilmediğini bilmeyenden, kaçın!'' demiş.

Bilginin yönetim ve insan kaynaklarındaki önemine değinmiş adeta yüzyıllar önce...

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için insan kaynakları yönetiminde bilgi ve donanımının ne kadar gerekli olduğunu vasiyet etmiş.

Günümüz işletmelerinde insan kaynaklarının eğitime ayırdıkları bütçelere baktığımızda neredeyse yok denecek kadar az olması ne üzüntü verici.

Eğitime ve bilgiye ayrılan bütçelerin gereksiz olduğunu görmek ve hiç para harcamadan kar ve verimlilik beklemek ne büyük hayalperestlik.

Az bilgi, az eğitim, düşük ücret karşısında, büyük gelir, çalışan tatmini ve verimlilik!!!

Kariyer ve liyakat esasları dışında hak edilmeden belirli basamaklara yerleşen sayısız yönetici ve çalışan. 

Bundan güç alarak varlıklarını sürdürmek için performanslarını artırmak yerine, farklı arayışlara giren binlerce çalışan.

Aslında o kadar basit ki gerçek...

Başarı ve verimlilik bekleniyorsa; işe alım politikalarının gözden geçirilmesi, kariyer ve liyakat esaslarının iyi tanımlanması yeterli.

Bilgi ve uygun donanıma sahip yönetici ve çalışanların istihdamı için adama göre iş anlayışı yerine, işe göre nitelikli, kariyer ve liyakat esaslarına göre adam anlayışının benimsenmesi herşeyden önemli.

Günümüz dünyasında liyakatin göz ardı edildiği bir yönetimden, liyakatin esas alındığı bir yönetime geçiş elbette korkutucudur.

Çünkü hak etmediği koltuklarda oturanlar, bu koltuğu terk etmeleri durumunda bir daha kolayına benzer bir koltuk bulamayabileceklerini çok iyi bilirler.

Ama bunu yapma zamanı gelmiş, geçmiştir hatta...

Bu nedenle bilgi, kariyer ve liyakat bir sarmaldır.

İnsan kaynaklarını yönetenler şunları asla unutmamalıdır:

En verimli ve etkin biçimde çalışmanın altyapısı oluşturulmalı ve kurumsal bir kimlik kazandırılmalıdır.

İnsanların gereksinimleri sözde değil özde karşılanmalı, motive olmalarının ve işten zevk almaları için çaba sarfedilmelidir.

İnsanların, kişisel ve mesleki açıdan gelişmelerinin sağlanması ise zaruridir.

İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirilebilmesi ve stratejileri uygulayabilmesi için olumlu ve sağlam bir örgüt kültürünün oluşturmasında güven ve sevgi çok önemlidir. Bu kesinlikle gözardı edilmemelidir.

Tüm bunların gerçekleşmesi için de bilgiye, donanıma ve doğru bir liyakat sistemine ihtiyaç vardır.

Bunlardan biri eksik ise şirketlerin uzun vadede başarı ve üst düzey verimlilik sağlamaları imkansızdır.

Birçok İK çalışanı bu yazıyı okuyunca "Tam da benim istediğim gibi bir yazı" diye içlerinden geçirecektir.

Ama şunu bilsinler ki; “İstemek, ´İstiyorum´ demek değil, harekete geçmektir.”